jcatala.net

Compartint el coneixement

UNIX

GNU/Linux

Drupal i PHP

XHTML/CSS

Python

Android

Viatges

Off TopicEl meu Twitter El meu Flickr El meu Youtube El meu Instagram El meu Linkedin El meu Tumblr El RSS de la pagina
Logo Jcatala

Error a FreeBSD per a processadors ARM instal·lant php55-ctype per a Drupal

5 de Febrer de 2016 per joan

Al instal·lar-ho des del repositori oficial em donava el següent error:

Actualitzava amb pkg update -f però continuava sense trobar-ho. Finalment he anat a l'adreça del repositori des d'un navegador web ( http://pkg.freebsd.org/FreeBSD:11:armv6/latest/All/ ) i he vist que simplement era perquè té una nova versió: php55-calendar-5.5.31.txz

L'he descarrega't, i fem pkg install php55-calendar-5.5.31.txz.

Llegint correus en format HTML amb Mutt

31 de Gener de 2016 per joan

Mutt i HTML
Generalment els correus que rebem són en text pla, però ací un truquet per a poder llegir els correus que porten format HTML des de Mutt.

Caldrà que instal·lem el navegador w3m. També he instal·lat w3m-images que he vist als repositoris.

A continuació, al Mutt afegim:

# Veure automàticament correus HTML
auto_view text/html                                      # view html automatically
alternative_order text/plain text/enriched text/html     # save html for last

Solventar l'error "pkg: cached package X: size mismatch, cannot continue"

28 de Gener de 2016 per joan

Solventem eixe error fàcilment forçant que el sistema actualitze els repositoris dels paquets:

pkg update -f

i obtenim:

[root@201 /usr/home/joan]# pkg update -f
Updating FreeBSD repository catalogue...
Fetching meta.txz: 100%    944 B   0.9kB/s    00:01   
Fetching packagesite.txz: 100%    5 MiB 106.6kB/s    00:52   
Processing entries: 100%
FreeBSD repository update completed. 24678 packages processed.

Instal·lació de Moodle 3.0.2+ amb Nginx a FreeBSD 10.2

28 de Gener de 2016 per joan

Moodle és un gestor de continguts molt gran amb prou dependències de programari, especialment llibreries de PHP i molta memòria. Aleshores, caldrà que el teu servidor estiga ben ample d'espai i de memòria.

Moodle a FreeBSD

A FreeBSD, hem instal·lat el servidor web nginx, perquè és més lleuger i ràpid que l'Apache. Actualment d'Nginx a FreeBSD és la nginx-1.8.0_3,2 i podem instal·lar-ho amb:

pkg install nginx

A continuació, caldrà instal·lar PHP i totes les extensions que demana Moodle. Ho fem amb:

pkg install php55-zlib php55-zip php55 mod_php55 php55-json php55-pdo_mysql php55-mysql php55-mysqli php55-ctype php55-gd php55-simplexml php55-dom php55-hash  php55-mbstring php55-openssl php55-tokenizer php55-xmlrpc php55-soap php55-opcache

Al servidor de MySQL, ens caldrà crear una nova base de dades, un usuari que puga escriure a totes les taules i donar-li permisos:

MySQL [(none)]> CREATE TABLE la_teua_bbdd;
MySQL [(none)]> set old_passwords=2;
MySQL [(none)]> CREATE USER 'el_teu_usuari'@'%' IDENTIFIED BY 'blablabla';
MySQL [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON el_teu_usuari.* TO 'la_teua_bbdd'@'%';

Configurar TexMaker per a crear documents amb UTF8 i les lletres de l'esperanto

19 de Gener de 2016 per joan

Latex amb UTF8 i les lletres amb barret de l'esperanto
Avui necessitava fer una xicoteta presentació de la llengua internacional esperanto per a un taller de sis hores que farem a Benicàssim, i m'he configurat TexMaker a Windows 7 amb support per a UTF8 i que compile les lletres amb barret de l'esperanto.

\documentclass[11pt]{article}
%Gummi|063|=)
\usepackage{fontspec}
\usepackage[utf8]{inputenc} 
\usepackage[esperanto, spanish]{babel}

I compil·lem com a XeLaTeX. I això és tot!

Ficant en castellà l'entorn gràfic a FreeBSD

18 de Gener de 2016 per joan

A banda de configurar el Keymap de consola al bsdconfig, ací unes recomanacions i trucs per a escriure en castellà/català en qualsevol escritori a FreeBSD.

No cal dir que si fas servir KDE o Gnome, pots configurar la configuració regional i teclat des dels panels de control d'aquestos grans escriptoris.

Si en canvi fas servir Window Maker o altre gestor de finestres menut, pots configurar el teclat a /etc/X11/xorg.conf i a la part de InputDevice afegir:

        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbLayout" "es"

I ara, afegir la següent línia al inici de cada sessió:

setxkbmap -model pc105 -layout es

Muntant una Canon 1100D (o altres models) a FreeBSD

13 de Gener de 2016 per joan

Muntar una camara Canon a FreeBSD
Avui volia passar-me totes les fotos que tinc a la SDCard de la meua Canon 1100D i fer-me una còpia de seguretat de les últimes fotos (tenia 10 Gigues en fotos raw i jpg).

A mode informatiu, ha meua versió de FreeBSD és la 10.2 RELEASE. També cal dir que aquestos passos valdran per a altres models de Canon, no nomes per a la meua 1100D. Lo primer que caldra fer es connectar el cable USB i encendre la camera.

Instal.lem fusefs-gphotofs per a muntar automaticament:

# pkg install fusefs-gphotofs

Carreguem al modul fuse:

# kldload fuse

I executem el muntatge seguent

# gphotofs /mnt

Alguns apunts de tmux, un bon multiplexor de consola

5 de Gener de 2016 per joan

Vull dir, davant de notari, que les paraules multiplexor i multiplexatge les he cercat a ací i ací. A continuació, les opcions més interessants que considere sobre tmux:

Dividim la consola horitzontalment

Ctrl + b + "

Dividim la consola verticalment

Ctrl + b + %

Tanquem la consola actual (cal confirmació "y" o "n")

Ctrl + b + x

Creem nou terminal

Ctrl + b + c

Wifi a la Raspberry Pi 2 amb FreeBSD

5 de Gener de 2016 per joan

Wifi a la Raspberry Pi amb FreeBSD

Fa temps vaig comprar un xicotet adaptador Wifi TP-LINK TL-WN725N que pots connectar fàcilment a qualsevol ordinador, i que evidentment funciona molt requetebé a la Raspberry perquè no ocupa molt d'espai, nomès un dels quatre ports USB d'aquesta maquineta.

Quan el fique, el sistema FreeBSD em detecta una "urtwn0" i, per defecte, no m'el detecta ni funciona ni res.

Lo primer que farem serà afegir a /boot/loader.conf:

legal.realtek.license_ack=1
if_urtwn_load="YES"

I ara reiniciem.
Una vegada tornem a estar en el sistema amb l'usuari root, veurem que si executem l'ordre ifconfig continua sense detectar-la. Aleshores, ens caldrà crear la connexió entre "urtwn0" i la wlan0 amb:

ifconfig wlan0 create wlandev urtwn0

Wifi WEP a un PC clònic amb FreeBSD 10.2 STABLE

3 de Gener de 2016 per joan

Al fitxer /etc/rc.conf tinc:

wlans_rum0="wlan0"
ifconfig_wlan0="WPA DHCP"

I a /etc/wpa_supplicant.conf tinc:

ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=2
ap_scan=1
fast_reauth=1

network={
        ssid="EL_NOM_DEL_MEU_WIFI"
        key_mgmt=NONE
        wep_key0="LA_MEUA_CONTRASENYA"
        wep_tx_keyidx=0
        priority=5
}
network={
        priority=0
        key_mgmt=NONE
}

Pot ser també et pot interessar:

- Wifi al meu Lenovo Thinkpad x61s amb FreeBSD
- Wifi a un router amb WPA a FreeBSD 10.2
- Wifi al meu Lenovo Thinkpad x201i amb FreeBSD

joan-en-riseup.net copyleft © 2001- 2016

Inmobiliaria Benicassim - Todo Oropesa - Tutmonde - Veterinaria Oropesa

desenvolupat amb Drupal