jcatala.net

Compartint el coneixement

UNIX

GNU/Linux

Drupal i PHP

XHTML/CSS

Python

Android

Viatges

Off TopicEl meu Twitter El meu Flickr El meu Youtube El meu Instagram El meu Linkedin El meu Tumblr El RSS de la pagina
Logo Jcatala

Script "Copiador" que em puja les còpies al Dropbox

22 de Juny de 2016 per joan

Script Copiador

Fa un temps vaig explicar com tenir un sistema de còpies de seguretat a la nostra Raspberry Pi, i avui m'he fet un script bash que em fa còpies del meu ordinador fixe amb el sistema FreeBSD on lliste els fitxers de configuració que m'interessa mantenir una còpia de seguretat i els puje al Dropbox amb l'script Dropbox-Uploader i ens anirà deixant les nostres còpies al nostre núvol:

Script Copiador

L'script és totalment ampliable i fàcilment configurable. Pots descarregar-lo des del meu Github https://github.com/joancatala/scripts-sepam/blob/master/copiador/copiado...

Solventant un problema a FreeBSD al instal·lar i actualitzar "/tmp is full"

21 de Juny de 2016 per joan

/tmp full 100%
Avui volia instal·lar un paquet de python (py27-glances) i al actualitzar les fonts he experimentat un error de que no hi havia espai al sistema de fitxer de /tmp

[root@nuvolet ~]# pkg update -f
Updating FreeBSD repository catalogue...
Fetching meta.txz: 100% 944 B 0.9kB/s 00:01
Fetching packagesite.txz: 100% 4 MiB 1.6MB/s 00:03

/tmp: write failed, filesystem is full
pkg: archive_read_extract(extract error): No space left on device
pkg: No signature found
Unable to update repository FreeBSD

La solució és editar el fitxer /etc/fstab i ampliar l'espai que li donem a /tmp de tal manera que enlloc de donar-li 30Mb, li donarem uns 100Mb, i reiniciem la màquina.

Una vegada reiniciada, comprovem si ens ha agafat l'espai de 100M:

$ df -h
Filesystem                Size    Used   Avail Capacity  Mounted on
/dev/ufs/rootfs            29G    7.6G     19G    29%    /
devfs                     1.0K    1.0K      0B   100%    /dev
/dev/msdosfs/MSDOSBOOT     50M    7.4M     43M    15%    /boot/msdos
/dev/md0                   96M     28K     89M     0%    /tmp
fdescfs                   1.0K    1.0K      0B   100%    /dev/fd
$

problema solventat editant fstab de FreeBSD

Alguns apunts d'emisores de ràdio d'ona curta

20 de Juny de 2016 per joan

Durant un parell de mesos que tinc la ràdio TECSUN PL-606 he anat apuntant unes emisores internacionals que fàcilment pots trobar. Són les següents:

XINÉS MANDARÍ
SW 7315
SW 9685
SW 11900 (Xina Ràdio Internacional, també en esperanto)

VIETNAMITA O THAI
SW 9625 (Radio Tawian Internacional, els dos idiomes)

ÀRAB
SW 9555 (excel·lent senyal)
SW 9575
SW 13820 (Algèria)
SW 15140 (Sultanate of Oran - Argèlia)
SW 9620 (mala senyal)
SW 9870
SW 11955 (excel·lent senyal)
SW 12095
SW 13640

JAPONÉS
SW 15445

ROMANÉS
SW 9610

HINDI
SW 12025

Alguns apunts de tmux, un bon multiplexor de consola

14 de Juny de 2016 per joan

Tmux, multiplexor

Article actualitzat al juny de 2016. Vull dir, davant de notari, que les paraules multiplexor i multiplexatge les he cercat a ací i ací. A continuació, les opcions més interessants que considere sobre tmux:

Dividim la consola horitzontalment

Ctrl + b + "

Dividim la consola verticalment

Ctrl + b + %

Tanquem la consola actual (cal confirmació "y" o "n")

Ctrl + b + x

Creem nou terminal

Ctrl + b + c

Planificant un traspàs dels correus electrònics a FreeBSD

9 de Juny de 2016 per joan

Als meus equips tinc el client de correus Mutt amb GPG on signe per defecte tots els correus i puc cifrar aquells que vullga, de servidor d'enviaments tinc mSMTP, per a descarregar els fitxers faig servir Fetchamil, i per a organitzar les distintes bústies i filtrar correus electrònics Procmail. Ja saps, filosofia UNIX. L'objectiu d'aquest article és explicar breument com organitze una migració de correus i de les configuracions del Procmail i Fetchmail d'un equip vell a un nou equip.
Per tant, el primer que caldrà fer al nou equip serà instal·lar mutt, gnupg, msmtp, fetchmail i procmail.

A continuació, cal tenir en compte que a l'equip vell caldrà fer una còpia de seguretat dels següents fitxers i directoris:

~/Mail (totes les bústies de correu, i també els posposats i els enviats)
~/.muttrc (fitxer de configuració del Mutt)
~/.mutt (on tinc la signatura i els àlies del Mutt)
~/.mailcap (on tinc la configuració per als correus HTML)
~/.fetchmailrc (fitxer de configuració de Fetchmail)
~/.gnupg (claus pública i privada de GPG)
~/.procmailrc (fitxer de configuració del Procmail)
~/.procmail (directori amb les llistes del Procmail)
/usr/local/etc/msmtprc (on tinc la configuració dels enviaments via IMAP o POP3)

La bústia principal dels teus correus, l'anomenada safata d'entrada, la tenim realment al directori /var/mail/NOM_USUARI, que al directori Mail veurem un enllaç simbòlic:

[root@fixe /var/mail]# ls -l /home/joan/Mail/
total 529536
-rw-r--r--  1 joan  joan         0  9 jun 19:43 drafts
-rw-r--r--  1 joan  joan  93707547 25 nov  2015 entrada.gmail
lrwxr-xr-x  1 joan  joan        14 25 nov  2015 entrada.joan -> /var/mail/joan

Aleshores, també cal passar eixe fitxer /var/mail/joan a la còpia de seguretat, que anomenarem copia_correus.tar.gz que serà la còpia de seguretat que contendrà tots els fitxers i directoris de dalt, amb la següent ordre:

tar cvfz copia_correus.tar.gz Mail .muttrc .mutt .mailcap .fetchmailrc .gnupg .procmailrc .procmail /usr/local/etc/msmtprc

El meu .muttrc

9 de Juny de 2016 per joan

Mutt
Ací el meu fitxer .muttrc per al Mutt, el client de correu en consola des d'on llegeixo i escric els meus correus electrònics des de fa molts molts anys.

Tinc configurat dos correus (que els agafe des de l'aplicació Fetchmail), una configuració d'enviament dels correus en background gràcies a mSMTP, tinc la meua clau GPG configurada per a signar i cifrar correus, tres bústies per a les meues dos adreces de correu i una altra de llistes de correus tècniques (les quals organitze des de l'aplicació Procmail), també tinc la configuració de la paginació dins dels correus, l'ordenació per fils i subfils, i al final del fitxer configure els colors que m'agraden per al Mutt.

Amagant el filtre de Mantis per defecte i per a tots els usuaris

3 de Juny de 2016 per joan

filtre d'opcions de Mantis Bug Tracker

Ahir vam configurar el Mantis Bug Tracker que tenim a la feina per a que, per defecte, sempre amague el filtre de les cerques, per a tots els usuaris, els ja existents i els nous, i encara que un usuari l'active, una vegada torne a entrar es tornarà a veure amagat i l'haurà d'activar manualment.

Al GitHub vam veure que un desenvolupador publica unes línies que ens solventen aquesta funcionalitat: https://github.com/vboctor/mantisbt/blob/e29df5edcc806cb4ba9418bbedfd1da...

Per defecte, al fitxer /core/collapse_api.php veiem el següent:

if( !is_null( $t_token ) ) {
          $t_data = unserialize( $t_token );
   } else {
          $t_data = array();
   }

Servidor web per a descàrrega ràpida de fitxers

1 de Juny de 2016 per joan

Una manera fàcil d'encendre un servidor web, tant a la teua LAN com a internet, és mitjançant el servidor HTTP de python, on fàcilment veus els fitxers locals al navegador de l'altre equip amb http://adreça_ip:8000

python -c “import SimpleHTTPServer; SimpleHTTPServer.test();”

Per tal d'aturar-lo, nomès cal fer CTRL+C.

Personalitzant alguns titulars i camps de Mantis Bug Tracker

31 de Maig de 2016 per joan

llengües al Mantis Bug Tracker

A Mantis Bug Tracker, la llengua es configura al fitxer config_defaults_inc.php.

Però a més a més, si volem personalitzar alguns titulars o camps de Mantis Bug Tracker, podem fer-ho molt fàcilment des del directori ./lang i nomès caldrà editar el fitxer que tenim configurat per a la nostra llengua i anar editant les variables amb el format:

$s_tag_history_attached = 'Etiqueta Adjuntada';
$s_tag_history_detached = 'Etiqueta Separada';
$s_tag_history_renamed = 'Etiqueta Renombrada';

Chromium i The Gimp a FreeBSD

26 de Maig de 2016 per joan

Un truquet, obligatori, per a que aquestes aplicacions funcionen és afegir la següent línea a /etc/sysctl.conf:

# Per al Google Chromium i per al The Gimp
kern.ipc.shm_allow_removed=1