jcatala.net

Compartint el coneixement

UNIX

GNU/Linux

Drupal i PHP

XHTML/CSS

Python

Android

Viatges

Off TopicEl meu Twitter El meu Flickr El meu Youtube El meu Instagram El meu Linkedin El meu Tumblr El RSS de la pagina
Logo Jcatala

Compilant aplicacions Android en Eclipse directament contra el nostre telèfon

24 de Juliol de 2014 per joan

L'ordinador on tinc instal·lat l'emulador Android + Eclipse té 4Gb de RAM però sovint es queda mort i s'esgota la RAM fàcilment. Avui m'he configurat l'Eclipse per a poder compilar i instal·lar al vol les aplicacions Android directament al meu Galaxy Note 3.

Instal·lem els drivers per al USB de Samsung, o bé instal·lem el Kies, en el meu cas, m'he instal·lat la Kies3.

Després, cal ficar el telèfon en modo depuració USB. Per a ficar-ho al Galaxy Note 3 tenim que anar a "Acerca del dispositiu" + "Número de compilació" (on apareix un número llarg) i donar-li click moltes vegades.... a la que fa 5, ens dirà que ja som desenvolupadors, i si tirem enrere ens haurà aparegut una nova opció anomenada "Opcions del programador" i dins està l'opció de "Depuració USB".

Finalment, dis-li a l'Eclipse que vols usar el dispositiu. Et voilà!

Telèfon Android a Eclipse

Solucionar error Unable to execute dex: java.nio.Buffer Overflow Exception

22 de Juliol de 2014 per joan

M'eixia aquest error i a stackoverflow he vist les següents solucions que m'han funcionat per a l'eclipse:

* Right click your project → android tools → android support library.

i:

* First Right click on project and go to properties.
* Go to Java Build Path Screen (from left menu)
* Select Libraries Pane.
* Highlight Android dependencies
* Click Remove
* Click Ok.

Trencant les paraules dels títols de les notícies parsejant titulars Atom amb PHP

21 de Juliol de 2014 per joan

Estic fent una webapp on agafe les notícies via PHP contra els titulars Atoms d'un Drupal, i per algun motiu els títols llargs no baixaven de línea i continuaven eixint-se del div. Havia provat word-break: break-word; però no es trencava de cap manera, i al final he vist a css-tricks.com aquest codi que sí m'ha funcionat:

#continguts {
padding: 0 20px 0 20px; `
-ms-word-break: break-all;

/* Breaks normal words wh_erever */
word-break: break-all;

/* Non standard for webkit */
word-break: break-word;

-webkit-hyphens: auto;
-moz-hyphens: auto;
hyphens: auto;
}

El misteri dels 1and1 i la desaparició de bases de dades

18 de Juliol de 2014 per joan

Fa un parell de dies no anava la meua web personal, ni la de DondeSurfear, ni DondePatinar i alguna altra. Per què?... perquè havien desaparegut les bases de dades del panel de control del hosting que oferix www.1and1.es

Vaig ficar-me en contacte amb ells i, després d'alguns correus, acaben dient que no poden recuperar aquestes bases de dades.

Solucionat problema de les CleanUrls a RedHat Fedora

18 de Juliol de 2014 per joan

Per tal de tenir activades les urls elegants, nomès em faltava el AllowOverride All al virtual host del meu drupal. I per supost també el RewriteBase /.

Finalment em queda així:

<Directory "/var/www/html/sepam-d7">
AllowOverride All
allow from all
Options +Indexes
</Directory>
</VirtualHost>

Taules a DocBook

18 de Juliol de 2014 per joan

Ací un exemple d’una taula a modo de marc:

<para>
<informaltable frame="all" rowsep="1" colsep="1">
<tgroup cols="1">
<colspec colname="columna1" colwidth="50*"/>
<tbody><row>

<entry align="left" valign="top"><?dbfo bgcolor="#e7e7e7"?><simpara>Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.</simpara></entry>

</row></tbody></tgroup>
</informaltable>
</para>

Funció tipo include que obri una pàgina remota amb PHP

18 de Juliol de 2014 per joan

Un truquet per a obrir de manera incrustada, tipo include una pàgina remota quan no pots configurar el php.ini de la màquina en la que treballes.

<?php
function getter($url) {
   
$ch = curl_init();
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
   
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);
   
//curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
    //curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $curlPost);
   
$data = curl_exec($ch);
   
curl_close($ch);
    return
$data;
}

echo
getter(http://ift.tt/Txo5Qf;);
?>

Create Android App with SQLite using Phonegap + Jquery mobile

18 de Juliol de 2014 per joan

Phonegap as a framework allows mobile developers to develop their apps using HTML 5 + CSS 3 + Javascript that can run in 6 platforms (iOS, Android, BlackBerry, WebOS, Symbian, and Bada).

All this awesome article is here. Absolutely good. I recommend it.

Configurant Eclipse com a entorn de desenvolupament web

18 de Juliol de 2014 per joan

Tras instal·lar-me el últim Eclipse Kepler (release 2) i anar als Runtime Servers no veia cap al llistat. I és que resulta que no està habilitat tot a la instal·lació base, cal fer unes instal·lacions de plugins primer, cosa que no ho diuen als manuals d’ajuda oficial d’Eclipse.

Primer instal·larem el Eclipse Web Developer Tools.

A continuació, ens caldrà instal·lar Web, XML, Java EE and OSCGi Enterprise Development per a que pugam seleccionar el servidor HTTP Server directament des de l’Elclipse.

Finalment, afegim el servidor HTTP Server, des del panel inferior “servers” d’Eclipse i li haurem de dir una mínima configuració. Al meu cas, com que tinc XAMPP en local li he dit “localhost” i “C:\xampp\htdocs”. I ja ho tenim.

Ara, quan creem un projecte nou, s’ens autopublicarà al nostre XAMP.

Una portada alternativa en un portal formatiu Moodle

18 de Juliol de 2014 per joan

Si vols muntar un curs amb Moodle i no t’agrada l’apariència que dóna per defecte Moodle (a mi, personalment, no m’agrada gens la seua usabilitat), pots afegir una portada alternativa des d’on els usuaris faran el login i, una vegada afegisquen les seues credencials correctament, ja estaran dins del Moodle normal.

A la base de dades del Moodle, concretament a la taula mdl_config, tenim el valor “alternateloginurl” on afegirem la url de la teua portada desenvolupada previament. En el meu exemple, la tinc a un directorio anomenat “local”.

Podem fer-ho manualment des del client de MySQL. Si, per exemple, la teua portada es diu “mi_portada.html” pots fer:

mysql> update mdl_config set value="mi_portada.html" WHERE name="alternateloginurl";
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

joan-en-riseup.net copyleft © 2001-2014

Todo Benicassim - Todo Oropesa - Tutmonde

desenvolupat amb Drupal