jcatala.net

Compartint el coneixement

UNIX

GNU/Linux

Drupal i PHP

XHTML/CSS

Python

Android

Viatges

Off TopicEl meu Twitter El meu Flickr El meu Youtube El meu Instagram El meu Linkedin El meu Tumblr El RSS de la pagina
Logo Jcatala

Afegir manualment opcions personalitzades al menú de Mantis Bug Tracker

13 de Maig de 2015 per joan

menu mantis bug tracker
Al treball necessitàvem afegir una opció de "control remot", que fem servir amb una utilitat tipo Teamviewer o VNC i l'hem afegida manualment al menú principal de la pàgina d'incidències Mantis.
Concretament, cal editar el fitxer core/html_api.php i deixar a l'apartat on són les condicions $t_menu_options[] les següents dues línies:

# Sense cap condicio, volem mostrar el "Control Remoto" al menu de Incidencias.Dipcas.Es
$t_menu_options[] = '<a target="_blank" href="./control-remoto.php">Control Remoto</a>';

Clonar un USB d'arrencada de LLIUREX a un altre dispositiu USB

11 de Maig de 2015 per joan


Situació: tenim dos dispositius usb idèntics. Tenim un Lliurex 14.10 a un i un 15.04 a un altre. Volem clonar el Lliurex 15.04 al segon USB.

joan@debianjoan:~$ dd if=/dev/sdb1 of=/dev/sdc

L'operació ha trigat uns 45 minuts. Finalment, el resultat ha segut el següent:

7489536+0 registres llegits
7489536+0 registres escrits
3834642432 octets (3,8 GB) copiats, 3806,05 s, 1,0 MB/s

Ja tenim els dos USB d'arrencada idèntics per a usar GNU/Linux Lliurex de la Generalitat Valenciana a qualsevol ordinador fixe o portàtil. Espere que aquest truc us siga d'utilitat.

Programant amb Eclipse i un Mini S3 de Samsung

23 de Abril de 2015 per joan

Des de que tinc el BP amb Ubuntu Phone, he reciclat un antic S3 Mini per a programar amb Eclipse i fer apps d'Android.

Els drivers d'aquest terminal es troben a
http://www.samsung.com/us/support/owners/product/SCH-I535RWBVZW

Canviat titular de sel·lecció dels Projectes de Mantis

21 de Abril de 2015 per joan

Avui volem que el titular que diu "Proyectos" a dalt a la dreta del Mantis, on sel·leccionem els distints projectes, mostre un altre titular: "Selecciona tu asistencia" perquè al treball treballem, principalment, amb incidències publicades a les distintes assistències o àrees del nostre Servei.

Aleshores, el fitxer en qüestió és core/html_api.php, i concretament modificarem la línia on diu:

echo lang_get( 'email_project' ), ': ';
if( ON == config_get( 'show_extended_project_browser' ) ) {
print_extended_project_browser( helper_get_current_project_trace() );
} else {

I la deixarem:

/*echo lang_get( 'email_project' ), ': '; */
echo "Selecciona la Asistencia: ";
if( ON == config_get( 'show_extended_project_browser' ) ) {
print_extended_project_browser( helper_get_current_project_trace() );
  } else {

GitHub darrerre d'un proxy a Windows

7 de Abril de 2015 per joan

Si instal·les GitHub a una xarxa amb Microsoft Windows que ix a internet des d'un Proxy, cal afegir aquestes variables:

GitHub darrere d'un servidor proxy

HTTP_PROXY=http://user:password@proxy.domain:80/
HTTPS_PROXY=http://user:password@proxy.domain:80/

Personalitzar la visibilitat de la taula principal de les incidències al Mantis Bug Tracker

1 de Abril de 2015 per joan

incidencies Mantis Bug Tracker

Podem mostrar/ocultar camps a la taula principal de les incidències nomès modificat l'array, on podrem afegir els camps personalitzats, nom d'usuaris, etc.
Per exemple, nosaltres hem afegit tots els municipis de la província de Castelló com a camp personalitzat, i més tard, l'hem afegit a l'Array que mostra la taula de les incidències, en concret és el camp custom_Nombre de la Entidad.

Podem tenir una configuració de la taula a usuaris distints i a projectes distints. Podem, aleshores, fer que fulanito i menganito no puguen veure alguns canvis, o que al Proyecte X tinguem dos camps personalitzats.

Per fer açò anem a 'administració' + 'administrar configuració' i ara - a baix de tot - afegim un nou filtre... o bé per a un usuari determinat (o tots) o bé per a un projecte determinat (o tots).

En concret, he afegit view_issues_page_columns, complex i el següent array:

array (
  0 => 'selection',
  1 => 'reporter_id',
  2 => 'edit',
  3 => 'priority',
  4 => 'id',
  5 => 'category_id',
  6 => 'summary',
  7 => 'last_updated',
  8 => 'handler_id',
  9 => 'custom_Nombre de la Entidad',
)

Modificant les notificacions per correu electrònic de Mantis Bug Tracker

24 de Març de 2015 per joan

Al treball, ja tenim en producció el Mantis Bug Tracker per a més de 520 usuaris. Ara, volem fer algunes modificacions al comportament de les notificacions per correu electrònic, ja que quan un usuari publica un ticket o un informàtic agafa un o un altre usuari afegeix una nota o comentari, s'inicien una serie de correus electrònics que mantenen la comunicació entre "operador" i "client".

Una de les primeres coses que volem fer és deshabilitar el historial del ticket que sempre es mostra als correus electrònics i que considerem que és massa informació redundant i innecesària per a l'usuari.

Exportació de 500 usuaris del Active Directory de Microsoft a Mantis Bug Tracker

17 de Març de 2015 per joan

Mantis Bug Tracker connecta molt bé, via LDAP, amb la base de dades d'usuaris Active Directory d'una xarxa informàtica basada en Microsoft Windows.

Per tal de que tots eixos usuaris puguen afegir tickets, cal primer donar-los d'alta a la base de dades Mantis. També, en el nostre cas, els hem donat d'alta a 3 projectes concrets.
Finalment, els usuaris poden accedir al Mantis amb el seu usuari de la xarxa Microsoft i la seua contrasenya de sempre, i poden afegir incidències còmodament als 3 projectes, i sempre rebran les notificacions al seu correu oficial.

Ací tenim un codi que m'he fet dels scripts que creen els usuaris:

#!/usr/bin/python
# -*- encoding: utf-8 -*-
# Responsables: SEPAM <xxxxx@dipcas.es>
#

# Los módulos a importar
import MySQLdb

# Configuracion basica de la base de datos de Mantis Bug Tracker
SERVIDOR = 'xxxxx.dipcas.es'
USUARI = 'xxxxx'
CONTRASENYA = 'xxxxx'
BASE_DE_DADES = 'xxxxx'

# Abrimos el fichero 'usuaris.txt' e insertamos todos los usuarios en Mantis
f=open("usuaris.txt","r")
contador = 0
for i in f:
    print i
    contador=contador+1
    # Creamos el usuario en la base de datos (tenim que ficar un numero distint al camp 'cookie_string', aleshores fem el contador al final.
    #sql1="INSERT INTO mantis_user_table (username, enabled, protected, access_level, cookie_string, date_created) VALUES ('" + i + "', '1', '0', '25', '3c" + i + "', '1425559817')"
    db=MySQLdb.connect(host=SERVIDOR,user=USUARI, port=3306, passwd=CONTRASENYA,db=BASE_DE_DADES)
    cursor=db.cursor()
    sql="INSERT INTO mantis_user_table (username, enabled, protected, access_level, cookie_string, date_created) VALUES ('" + i + "', '1', '0', '25', '3c" + i + "', '1425559817')"
    cursor.execute(sql)
    resultado=cursor.fetchall()

# Mostrem el número total d'usuaris que hem insertat a la taula usuaris
print str(contador) + ' total de usuarios creados'

El llistat d'incidències com a pàgina principal de Mantis Bug Tracker

11 de Març de 2015 per joan

Al Mantis Bug Tracker necessitem que, quan els usuaris entren, que no es mostre la pàgina inicial per defecte sinó que entren directament en el llistat de les incidències (la pàgina view_all_bug_page.php).

Simplement ho hem solventat amb un location de PHP dins de la pàgina inicial my_view_page.php:

<?php header("Location: ./view_all_bug_page.php"); ?>

Alguns menuts canvis al Mantis per a fer-ho més minimalista i clar

6 de Març de 2015 per joan

Ací m'apunte alguns canvis diversos que hem fet als CSS per a la façana de les estadístiques actuals, des del fitxer css/default.css i tocant:

table.width100          { width: 100%; border: solid 1px #dcdcdc; }

Ací alguns canvis CSS a la taula del login principal:

table.width50           { width: 50%;  border: solid 1px #dcdcdc; }

joan-en-riseup.net copyleft © 2001-2015

Todo Benicassim - Todo Oropesa - Tutmonde - Veterinaria Oropesa

desenvolupat amb Drupal