Actualment aquest article encara no té una imatge principal Generant amb Views un block personalitzat
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Block amb les categories i nodecount
Acabe de provar aquest snippet i funciona a la perfecció a Drupal 6.x: $vid = 2; // Set the vid to the vocabulary id of the vocabulary you wish to list the terms from $items = array(); $…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Deixar un missatge si és un "flagged node"
Actualment aquest article encara no té una imatge principal L'apt de Debian GNU/Linux darrere d'un proxy
A banda de configurar el proxy general de l'escriptori GNOME o del navegador Iceweasel, també cal configurar el proxy de l'apt des del fitxer /etc/apt/apt.conf i afegir les següents línies…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Mejorar el rendimiento de Flash en GNU/Linux
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Creant certificat CSR de servidor
El certificat es genera amb la següent ordre: [root@eadmin ver2]# openssl req -new -nodes -keyout eadmin.key -out server.csr Generating a 1024 bit RSA private key…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Agafant l'alias i el path a Drupal
Amb el següent codi podem agafar el path de la nostra web si tenim el mòdul path activat: function phptemplate_preprocess_page(&$vars) { if (module_exists('path')) { $alias =…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Tornant a alimentar la web
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Afegint una nova categoria al POW
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Configurar l'hora amb NTP a Debian 5.0 Lenny