Actualment aquest article encara no té una imatge principal Afegint usuari al POW
Llista d'usuaris: mysql> select * from seguridad; Insertant nou usuari "pepiko": mysql> INSERT INTO seguridad (usuario, clave, acceso, oficina, presente) VALUES ("pepiko", "…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Primary links al Drupal 6.x
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Adequant el nostre portal web fet amb Drupal a la Llei de Protecció de Dades
Primer de tot, a mesura que aniré coneixent més el que repercuteix la Llei de Protecció de Dades en un desenvolupador o administrador web, aniré actualitzant aquest article, així que "puedo…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Canviant pobles i ofisams
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Extraure l'audio d'un vídeo flv de Youtube i passar-ho a mp3
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Protecció d'arxius i directoris al servidor Apache amb .htaccess
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Generant tres columnes sense taules mitjançant l'etiqueta <li> i CSS/XHTML
Actualment aquest article encara no té una imatge principal [PWM] Mostrant les dos últimes notícies de cada portal
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Resum de funcionalitats, codi i trucs al PS 2.0
El bloc que mostra les últimes entrades al fòrum amb una foto de cada usuari $result = db_query_range('SELECT node.nid, node_revisions.nid, node_revisions.uid, node_revisions.title,LEFT(…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Al meu treball
Xarxa joan@debianjoan:~$ cat /etc/network/interfaces # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(…