Actualment aquest article encara no té una imatge principal Programa python agenda
Aquesta és l'agenda en modo consola :-) #!/usr/bin/pyhton import MySQLdb print '\nLA PYTHONAGENDA, EN LA CONSOLA' print '--------------------------------' nom = raw_input('El teu nom: ')…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Finestres emergents al Python
Actualment aquest article encara no té una imatge principal El camp TextCtrl
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Tancar finestres amb Python
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Llegir un fitxer amb python
Un exemple bàsic: print file('/home/ftp/fitxeret.txt').read()
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Escriure en un fitxer "Hola Món"
Un bon exemple: f=open('./prova.txt', 'w') f.write(’Primera linea\n’) f.write(’Segona linea\n’) f.write(’HOLA MON, aquesta es la tercera linea!!!!!\n’) f.close()
Actualment aquest article encara no té una imatge principal utfencode per paraules amb accents
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Si conté XXX fes...
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Canviar la mida del text dinàmicament amb PHP
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Reemplaçar una paraula