Actualment aquest article encara no té una imatge principal Extraure l'audio d'un vídeo flv de Youtube i passar-ho a mp3
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Protecció d'arxius i directoris al servidor Apache amb .htaccess
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Generant tres columnes sense taules mitjançant l'etiqueta <li> i CSS/XHTML
Actualment aquest article encara no té una imatge principal [PWM] Mostrant les dos últimes notícies de cada portal
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Resum de funcionalitats, codi i trucs al PS 2.0
El bloc que mostra les últimes entrades al fòrum amb una foto de cada usuari $result = db_query_range('SELECT node.nid, node_revisions.nid, node_revisions.uid, node_revisions.title,LEFT(…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Al meu treball
Xarxa joan@debianjoan:~$ cat /etc/network/interfaces # This file describes the network interfaces available on your system # and how to activate them. For more information, see interfaces(…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Creació de documents PDF dinàmics des de PHP
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Controlant una descàrrega d'un fitxer amb HTTP_REFERER
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Lletres amb barret i les seues codificacions UTF8
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Instal·lant a una màquina virtual l'OpenBSD 4.5 com a servidor d'aplicacions
Avui continuarem parlant de llibertat i seguretat. Nosaltres, administradors de sistemes i desenvolupadors, ens muntem servidors de proves a casa on instal·lem un servidor web com l'Apache…