Actualment aquest article encara no té una imatge principal Protecció d'arxius i directoris al servidor Apache amb .htaccess
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Trucs pel FTP
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Afegir el repositori de WOFIMA al meu fstab
Afegint aquesta ordre al meu fstab tindré el repositori de la diputació de castelló al directori /home/joan/dipcas //wofima/sepam /home/joan/dipcas smbfs uid=1000,gid=1000,auto,…