Un script monitoritzador que m'avisa si tinc el meu servidor web caigut

Cos

Avui hem preparat un script que ens avisa de si caigudes les 118 webs que portem. La idea no és monitoritzar cada web per separat, sinó directament el servidor web.

L'script en qüestió mira l'estat 200, si és distint aleshores ens envia un correu. Ací tens el llistat de tots els estats de l'HTTP. I ací el codi:


#!/usr/local/bin/bash
url="LA_TEUA_WEB.net";
response=$(curl -s -I -L $url | grep HTTP);

status=${response#* };
status=${status:0:3};

if [ "$status" != "200" ]
then
echo "ATENCIÓ: LES WEBS MUNICIPALS ESTAN CAIGUDES. HI HA ALGUN PROBLEMA AL SERVIDOR WEB." | mail -s "LES WEBS NO ESTAN FUNCIONANT" "EL_TEU_EMAIL@dipcas.es"
fi

He ficat l'script al directori /usr/bin de la meua Raspberry domèstica amb FreeBSD que tinc 24x7 funcionant, nuvolet.benicass.im. A continuació li donem permisos totals d'execusió:


# chmod 777 /usr/bin/script_pwm_caigut.sh

Finalment afegim una línea al crontab per a que es vaja executant cada 5 minuts:


*/5 * * * * /usr/bin/script_pwm_caigut.sh

I ja està pujat al meu repositori d'scripts del GIT https://github.com/joancatala/scripts-sepam
Ja tenim configurat el robotet.

artícles
15

Recuperant discos durs, tarjetes SD i dispositius USB defectuosos

Imatge
Cos

En aquest xicotet article vull explicar algunes maneres de recuperar fitxers o particions de distints dispositius informàtics.

Ja fa temps, vaig recuperar les fotos David (aka Cholpo), perquè quan estava a Aquarama va obrir la càmera i crashhhh. La càmara ja no reconeixia cap de les 200 fotos que havia fet durant les seues vacances per Benicàssim. Però bé, amb recuva es pot arribar a veure les fotos, encara que el format de la SD card estiga trencat. Lo únic [important] és no tornar a encendre la càmara i fer fotos.

artícles
15

Solventar l'error "The test with getenv("PATH") only returns an empty response" d'Owncloud

Cos

Avui he estat instal·lat un Owncloud a una Raspberry Pi 2, i des de la part d'administració veia l'error: The test with getenv("PATH") only returns an empty response..

Per a solventar-ho, editarem el fitxer /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf, descomentem la línea que diu:


"env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin"

I reiniciem el PHP amb:


root@raspberrypi:# /etc/init.d/php5-fpm reload
[ ok ] Reloading php5-fpm configuration (via systemctl): php5-fpm.service.

artícles
15

netdata, monitoritzador del rendiment de servidors GNU/Linux en temps real

Imatge
Cos

Una bona solució que podem tenir llesta ràpidament als nostres servidors. Es tracta d'un sistema d'scripts diversos que no calen cap configuració inicial, ni creació d'esquemes de bases de dades o dependències d'aplicacions de tercers.

La web oficial és aquesta de Github des d'on podem clonar el repositori o descarregar-lo amb les ordres de GitHub.

artícles
15

Executant una aplicació amb interfície gràfica des del Crontab cada 15 segons

Cos

Avui volia configurar un sistema a la Raspberry Pi amb la meua webcam en gran angular (170 graus reals) per a que execute camorama cada 15 segons (ja que, per defecte camorama nomès fa una foto cada minut.

La idea és fer un timelapse de tot un dia, que si tot ix bé ja el publicaré prompte.

El Crontab ha de portar una variable d'entorn per a que m'execute el Camorama contra la tty7 on tinc el meu escriptori a les X.


*/1 * * * * sleep 15 && env DISPLAY=:0 XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority /usr/bin/arrancar_camara

L'script no cal explicar-lo, però simplement obri i tanca el camorama.

artícles
15

Recursos per a la seguretat

Cos

Curs seguretat informàtica i defensa de la privacitat a internet
En aquest article vull anar catalogant algunes utilitats, trucs, webs, utilitats i coses sobre seguretat i privacitat a la xarxa Internet a partir d'una jornada formativa sobre aquestes qüestions:

- Què? Curs sobre privacitat a internet, seguretat i Programari Lliure.
- Nivell? de 1 a 10, un 5.
- Duració? 8 hores.
- Perfil de l'alumnat? Gent interessada en la seguretat informàtica.

És possible que durant les pròximes setmanes puga afegir nous recursos. Aquesta informació la farem servir al curs de seguretat informàtica i privacitat que hem fet a València el dia 21 de novembre de 2015. Moltes gràcies als amics del Racó de la Corbella i molts ànims per a aprendre més i més cada dia en aquest fascinant món virtual que anomenem Internet.

artícles
15

Navegar per la xarxa Tor a Debian 8 Jessie

Cos

com funciona Tor
Fa dos anyets vaig publicar aquest article sobre la xarxa Tor, el motiu de la seua existència i un poc de matèria pràctica, i ara us deixo la manera de fer-ho a l'actual Debian 8 Jessie.

Bàsicament, per instal·lar i arrancar Tor farem:


sudo apt-get update
sudo apt-get install tor tor-geoipdb
sudo /etc/init.d/tor start

Si tot ha anat bé i en teoria tens Tor arrancat, veuràs una entrada de la xarxa Tor en el port 9050:


root@jupiter:/home/joan# netstat -plant | grep tor
tcp 0 0 127.0.0.1:9050 0.0.0.0:* LISTEN 16156/tor
tcp 0 0 192.168.1.33:47859 195.154.87.231:9001 ESTABLISHED 16156/tor
root@jupiter:/home/joan#

artícles
15

Control i compartició de recursos mitjançant distints sistemes operatius amb NoMachine

Cos

Compartint recursos a una xarxa amb distints GNU/Linux i Mac OS X amb NoMachine
NoMachine (NX, FreeNX) permet, amb el protocol NX, connexions remotes molt ràpides a escriptoris gràfics de UNIX i GNU/Linux, tant per ADSL com per mòdem i sense importar la topologia de la nostra xarxa o xarxes.

Una cosa que m'agrada molt és que no nomès controles gràficament l'escriptori d'un ordinador remot com fem amb VNC, per exemple, sinó que també agafa el control dels recursos remots i els mapeja en local (impressores, àudio i micro de l'ordinador, discos durs, dispositius USB i altres). Aleshores, pots muntar un USB extern d'1TB diectament al teu ordinador amb NoMachine i et muntes fàcilment els teus backups de manera remota.

No Machine és una aplicació multiplataforma per a Mac OS X, GNU/Linux i fins i tot Android i iOS. També per a processadors ARMv6 i ARMv7, aleshores no hi ha cap problema per a instal·lar-ho a màquines Raspberry Pi.

artícles
15
Subscriu-te a categoria-gnulinux