Solventar l'error "The test with getenv("PATH") only returns an empty response" d'Owncloud

Body

Avui he estat instal·lat un Owncloud a una Raspberry Pi 2, i des de la part d'administració veia l'error: The test with getenv("PATH") only returns an empty response..

Per a solventar-ho, editarem el fitxer /etc/php5/fpm/pool.d/www.conf, descomentem la línea que diu:


"env[PATH] = /usr/local/bin:/usr/bin:/bin"

I reiniciem el PHP amb:


root@raspberrypi:# /etc/init.d/php5-fpm reload
[ ok ] Reloading php5-fpm configuration (via systemctl): php5-fpm.service.

artícles
15

netdata, monitoritzador del rendiment de servidors GNU/Linux en temps real

Image
Body

Una bona solució que podem tenir llesta ràpidament als nostres servidors. Es tracta d'un sistema d'scripts diversos que no calen cap configuració inicial, ni creació d'esquemes de bases de dades o dependències d'aplicacions de tercers.

La web oficial és aquesta de Github des d'on podem clonar el repositori o descarregar-lo amb les ordres de GitHub.

artícles
15

Executant una aplicació amb interfície gràfica des del Crontab cada 15 segons

Body

Avui volia configurar un sistema a la Raspberry Pi amb la meua webcam en gran angular (170 graus reals) per a que execute camorama cada 15 segons (ja que, per defecte camorama nomès fa una foto cada minut.

La idea és fer un timelapse de tot un dia, que si tot ix bé ja el publicaré prompte.

El Crontab ha de portar una variable d'entorn per a que m'execute el Camorama contra la tty7 on tinc el meu escriptori a les X.


*/1 * * * * sleep 15 && env DISPLAY=:0 XAUTHORITY=/home/pi/.Xauthority /usr/bin/arrancar_camara

L'script no cal explicar-lo, però simplement obri i tanca el camorama.

artícles
15

Recursos per a la seguretat

Body

Curs seguretat informàtica i defensa de la privacitat a internet
En aquest article vull anar catalogant algunes utilitats, trucs, webs, utilitats i coses sobre seguretat i privacitat a la xarxa Internet a partir d'una jornada formativa sobre aquestes qüestions:

- Què? Curs sobre privacitat a internet, seguretat i Programari Lliure.
- Nivell? de 1 a 10, un 5.
- Duració? 8 hores.
- Perfil de l'alumnat? Gent interessada en la seguretat informàtica.

És possible que durant les pròximes setmanes puga afegir nous recursos. Aquesta informació la farem servir al curs de seguretat informàtica i privacitat que hem fet a València el dia 21 de novembre de 2015. Moltes gràcies als amics del Racó de la Corbella i molts ànims per a aprendre més i més cada dia en aquest fascinant món virtual que anomenem Internet.

artícles
15

Navegar per la xarxa Tor a Debian 8 Jessie

Body

com funciona Tor
Fa dos anyets vaig publicar aquest article sobre la xarxa Tor, el motiu de la seua existència i un poc de matèria pràctica, i ara us deixo la manera de fer-ho a l'actual Debian 8 Jessie.

Bàsicament, per instal·lar i arrancar Tor farem:


sudo apt-get update
sudo apt-get install tor tor-geoipdb
sudo /etc/init.d/tor start

Si tot ha anat bé i en teoria tens Tor arrancat, veuràs una entrada de la xarxa Tor en el port 9050:


root@jupiter:/home/joan# netstat -plant | grep tor
tcp 0 0 127.0.0.1:9050 0.0.0.0:* LISTEN 16156/tor
tcp 0 0 192.168.1.33:47859 195.154.87.231:9001 ESTABLISHED 16156/tor
root@jupiter:/home/joan#

artícles
15

Control i compartició de recursos mitjançant distints sistemes operatius amb NoMachine

Body

Compartint recursos a una xarxa amb distints GNU/Linux i Mac OS X amb NoMachine
NoMachine (NX, FreeNX) permet, amb el protocol NX, connexions remotes molt ràpides a escriptoris gràfics de UNIX i GNU/Linux, tant per ADSL com per mòdem i sense importar la topologia de la nostra xarxa o xarxes.

Una cosa que m'agrada molt és que no nomès controles gràficament l'escriptori d'un ordinador remot com fem amb VNC, per exemple, sinó que també agafa el control dels recursos remots i els mapeja en local (impressores, àudio i micro de l'ordinador, discos durs, dispositius USB i altres). Aleshores, pots muntar un USB extern d'1TB diectament al teu ordinador amb NoMachine i et muntes fàcilment els teus backups de manera remota.

No Machine és una aplicació multiplataforma per a Mac OS X, GNU/Linux i fins i tot Android i iOS. També per a processadors ARMv6 i ARMv7, aleshores no hi ha cap problema per a instal·lar-ho a màquines Raspberry Pi.

artícles
15

Instal·lar Skype a Debian 8 Jessie

Body

Per a instal·lar Skype a Debian 8, cal agregar el suport per a l'arquitectura i386 amb:


# dpkg --add-architecture i386
# aptitude update

A continuació, descarreguem la instal·lació i li donem a instal·lar:


# wget -O skype-install.deb http://www.skype.com/go/getskype-linux-deb
# dpkg -i skype-install.deb

artícles
15

Sistema de videovigilància amb la Raspberry Pi

Body

Videovigilancia amb Raspberry Pi
El que més m'agrada d'aquesta solució és que funciona al 100% amb l'ordinador ecològic Raspberry Pi i que, l'aplicació Motion, nomès registra el video quan detecta moviment i s'atura automàticament quan novament detecta que no hi ha moviment a la imatge. Aleshores, al final obtens una grabació video d'alguna cosa que ha creuat la webcam.

El dissabte passat vaig fer una prova, registrant des de les 7h del matí, fins les 21h de la nit, i no es va aturar, no vaig veure cap error a la microSD de la Raspberry ni tampoc cap altre problema tècnic. És una molt bona solució domèstica amb moltes possibilitats.

Fa uns anys ja vaig publicar un article sobre com tenir un sistema de videovigilància amb GNU/Linux i també un script que envia fotos per correu quan l'executem en local o remotament i també un altre programeta on vaig fer timelapses i videos amb la webcam.

Doncs bé, aquesta vegada amb la Raspberry Pi, eixe xicotet ordinador ecològic i portable que ens està donant moltes opcions. Aquesta vegada ho fem amb l'aplicació motion, que és interessant perquè nomès registra si detecta moviment amb la càmera, però si veu el mateix nombre de pixels a l'imatge, la grabació s'atura.

Existeix l'opció també de visualitzar el que es veu a la càmera via remota amb el navegador web des del port 8081.

Bàsicament, per a tenir-ho instal·lat i funcionant cal connectar una webcam a una Raspberry Pi i seguir els següents passos:


$ mkdir .motion
$ sudo cp /etc/motion/motion.conf .motion/
$ sudo chown joan:joan .motion/motion.conf
mkdir motion-imatges
sudo mkdir /var/run/motion

artícles
15

Virtualitzant FreeBSD amb Vmware a una xarxa LAN amb proxy

Body

rc.conf a FreeBSD

Aquest breu article explica com tenir un sistema FreeBSD virtualitzat, per a que pugues tastar-lo, isntal·lar aplicacions, provar escriptoris o instal·lar-li serveis per a que pugues tenir un servidor fàcilment i experimentes la llibertat del Programari Lliure i la potència de UNIX. Aleshores, anem a ficar-nos mans a l'obra i a començar.

La configuració de la xarxa virtualitzada ha de ser de tipo bridget.
El sistema FreeBSD l'anomenarà com a em0 (pots veure-ho amb ifconfig) i li haurem de dir una IP, una màscara i el gateway des del fitxer /etc/rc.conf, com per exemple la primera imatge d'aquest article.

I per a resoldre màquines, cal afegir els nostres servidors de nom de dominis al fitxer /etc/resolv.conf, com per exemple:

rc.conf a FreeBSD

Per a la configuració del proxy, ja vaig explicar en aquest article els paràmetres per a configurar el teu equip a una xarxa LAN dins d'un servidor proxy. Haurem, aleshores, d'afegir la següent línia al fitxer que inicie la nostra shell del sistema:


setenv HTTP_PROXY http://ProxyNameOrIp:8080

Una vegada fiques el setenv del proxy, ja ho tenim, a partir d'aquest moment ja podem buscar paquets i començar a fer instal·lacions:


pkg update -----
pkg search -----
pkg install -----

artícles
15
Subscribe to categoria-gnulinux