Com tenir Window Maker a FreeBSD configurat en UTF8 català, castellà i esperanto

Image
Body

En aquest article vull explicar com tenir un sistema BSD totalment configurat en català i esperanto. Al meu ordinador personal de casa, faig servir Window Maker (sí, ja sé que és un entorn gràfic molt antic, i què?), i he de dir que m'encanta i és el meu favorit per les seues característiques, perque és super configurable, perque és ultra ràpid, perque té tot el que necessite com a escriptori, perque no consumeix molts recursos i perquè el faig servir com a escriptori, aproximadament, 15 anys.

artícles
14

Actualitzant tot el sistema FreeBSD i passar a una versió superior

Image
Body

Al meu portàtil tenia la versió 10.2-RELEASE de FreeBSD i avui, al voler instal·lar chaosreader he tingut uns problemes amb l'ordre pkg install i he necessitat fer una actualtizació del sistema.

Al fer pkg update && pkg ugrade em donava error també, i el sistema em recomanava:


cd /usr/ports/ports-mgmt/pkg
make deinstall
make install clean

Ho he fet, i després he tornat a fer un pkg upgrade però l'error de pkg continuava, i aleshores he fet:

artícles
14

Compartir sessions i pantalles Tmux a diferents ordinadors

Image
Body

Fa un temps, vaig publicar aquest article Alguns apunts de tmux, un bon multiplexor de consola i afegisc un truquet nou, a modo de recordatori, molt útil per a mi.

Al igual que amb screen, podem mantenir serveis i processos a una màquina Unix sense necessitat d'estar davant. Podem tancar la sessió i fins i tot el nostre ordinador, i des d'un altre ordinador recuperar la sessió tmux i continuaran els processos corrent.

artícles
14

Solventar l'error "Body is using the following invalid tokens: [site:account-name]"

Image
Body

Drupal 8 Body is using the following invalid tokens: [site:account-name]
A Drupal 8, des de fa dos dies anava rebent molts correus d'usuaris spammers que es volien registrar a la web, i vaig detectar que a "Configuració" + "opcions dels usuaris" no em deixava guardar la informació mostrant-me l'error The Body is using the following invalid tokens: [site:account-name].

És un bug de Drupal 8 i la solució estava anant a la pestanya "Cuenta caducada" i canviant [site:account-name] per [site:name].

artícles
14

Instal·lant Monitorix a la Raspberry Pi 2 amb FreeBSD

Image
Body

Ahir vaig instal·lar el monitoritzador Monitorix, seguint les indicacions per a instal·lacions a FreeBSD on, bàsicament, cal compilar /usr/ports/ftp/axel i /usr/ports/sysutils/monitorix, i configurar-ho per tenir-ho a un port distint del 80 o 8080.

Com sempre, a FreeBSD, si volem arrencar el servei al iniciar la màquina, editarem el fitxer /etc/rc.conf i afegim:


monitorix_enable="YES"

artícles
14

Configuració automàtica Wifi a FreeBSD

Body

Cal carregar els drivers a l'arranc, al fitxer /boot/loader.conf:


if_urtw_load="YES"

O bé, al portàtil Lenovo X201i:


iwnfw_load="YES"
if_iwn_load="YES"

iwn6050="YES"
legal.intel_iwn.license_ack=1
wlan_ccmp_load="YES"
wlan_tkip_load="YES"

wlan_wep_load="YES"
wlan_ccmp_load="YES"
wlan_tkip_load="YES"

Al fitxer /etc/wpa_supplicant.conf especifiquem el SSID i el PSK:


network={
ssid="LA_TEUA_WIFI"
psk="LA_TEUA_CONTRASENYA"
}

artícles
14

Escoltar CDs i DVDs d'àudio a FreeBSD

Body

Avui havia ficat un CD que tenia per casa antic d'una banda que m'agraden molt i no podia per problemes de permís a /dev/cd0 amb l'aplicació VLC.

Per a donar-li permissos correctament, caldrà tenir a /etc/rc.conf:


devfs_system_ruleset="devfsrules_common"

Al fitxer /etc/devfs.conf haurem d'afegir:


# Allow operator group to access CD/DVD
own /dev/acd0 root:operator
perm /dev/acd0 0660
own /dev/acd1 root:operator
perm /dev/acd1 0660
own /dev/cd0 root:operator
perm /dev/cd0 0660
own /dev/cd1 root:operator
perm /dev/cd1 0660

I també a /etc/devfs.rules:


add path 'acd[0-9]*' mode 0660 group operator
add path 'cd[0-9]*' mode 0660 group operator

I, encara que ja ho tenia per a l'automuntatge de les fotos de la meua càmera Canon 1100D, finalment també cal afegir a /boot/loader.conf:


fuse_load="YES"

artícles
14

Apache 2.4 + PHP 5.6 + MySQL + PhpMyAdmin a FreeBSD

Image
Body

Compilem ports amb make install clean o si volem configurar els ports farem make config:

/usr/ports/www/apache24
/usr/ports/www/php56
/usr/ports/www/php56-extensions
/usr/ports/www/mod_php56
/usr/ports/databases/mysql56-server
/usr/ports/databases/phpmyadmin

Afegim a la configuració d'Apache /usr/local/etc/apache24/httpd.conf:


AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps


SetHandler application/x-httpd-php


SetHandler application/x-httpd-php-source

Podem saber en tot moment els mòduls que tenim activats a l'Apache amb apachectl -t -D DUMP_MODULES


[joan@pcbsd-1186] /usr/ports# apachectl -t -D DUMP_MODULES
AH00558: httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using ::1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
Loaded Modules:
core_module (static)
so_module (static)
http_module (static)
authn_file_module (shared)
authn_core_module (shared)
authz_host_module (shared)
authz_groupfile_module (shared)
authz_user_module (shared)
authz_core_module (shared)
access_compat_module (shared)
auth_basic_module (shared)
reqtimeout_module (shared)
filter_module (shared)
mime_module (shared)
log_config_module (shared)
env_module (shared)
headers_module (shared)
setenvif_module (shared)
version_module (shared)
mpm_prefork_module (shared)
unixd_module (shared)
status_module (shared)
autoindex_module (shared)
dir_module (shared)
alias_module (shared)
php5_module (shared)
[joan@pcbsd-1186] /usr/ports#

Al fitxer rc.conf afegirem:


apache24_enable="YES"
mysql_enable="YES"
php_fpm_enable="YES"

artícles
14

Migrant un servidor d'una antiga Raspberry a una Raspberry Pi 2

Image
Body

Per a facilitar les gestions d'administració, d'accés SSH i tal, afegirem a /etc/hosts els noms i IPs de ambdues RPi 2, i li anomenarem "nuvolet.benicass.im" i "nuvolet2.benicass.im".


192.168.1.105 nuvolet nuvolet.benicass.im
192.168.1.109 nuvolet2 nuvolet2.benicass.im

M'he baixat la FreeBSD 11-CURRENT del repositori oficial de FreeBSD i he cremat la tarjeta MicroSD. Per defecte, aquest sistema arm té l'usuari root amb contrasenya 'root', i l'usuari freebsd amb contrasenya 'freebsd'. I té l'SSH activat.

Primer pas, instal·lació de paquets a la nova Raspberry:

Mirem les aplicacions que tenim instal·lades a la Rasberry nuvolet.benicass.im amb pkg info i procedim a fer les instal·lacions en el nuvolet2:


pkg install nmap bash emacs-nox11 freecolor nload tmux nginx php55 php55-curl php55-ctype php55-gd php55-json php55-mysql php55-pdo_mysql php55-xml php55-zip php55-zlib mysql56-server mysql56-client git dropbox-uploader

artícles
14
Subscribe to categoria-unix