Actualitzant Mantis Bug Tracker 1.5 a la versió 2.9

Imatge
Cos

Creem la base de dades:

CREATE DATABASE mantisbt_29_db DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_unicode_ci;
set old_passwords=2;
CREATE USER 'mantis29user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'la_teua_contrasenya';
GRANT ALL PRIVILEGES ON mantisbt_29_db.* to 'mantis29user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'la_teua_contrasenya' with grant option;

Descarreguem la versió 2.9 de la web de Mantis Bug Tracker i la despleguem al servidor.

Comencem el procés d'actualització amb http://el_nou_mantis/admin/install.php

artícles
20

Configurant l'accés dels usuaris a MantisBT amb LDAP

Imatge
Cos

Amb el gestor d'incidències Mantis Bug Tracker, podem configurar l'accés dels usuaris via LDAP molt fàcilment configurant el fitxer de configuració config_defaults_inc.php i afegint els paràmetres adequats per a la configuració de la pàgina, dels correus electrònics (SMTP per als enviaments), la data i LDAP.

En el meu cas, estic configurant un Mantis Bug Tracker versió 2.8 amb les següents opcions:

artícles
20

Diferents estructures i formats de fitxers amb AsciiDoctor

Imatge
Cos

Val, doncs després d'instal·lar-me el AsciiDoctor a FreeBSD i probar cosetes, ja he vist un poc el seu potencial com a sistema de documentació, i la veritat és que està molt bé.Ací deixe alguns exemples i configuracions diverses per si li serveix també a algu més.

L'ïndex de continguts a la columna de l'esquerra:

artícles
20

Documents i manuals tècnics amb Asciidoctor

Imatge
Cos

De Markdown a Asciidoc, i d'Asciidoc ara a Asciidoctor per tal de documentar documents i manuals tècnics d'una manera ràpida, senzilla i generant PDFs o HTML 5 responsive. Una meravella. Ja dubto de si m'agrada més LaTeX o aquest Asciidoctor.

Doncs bé, si volem instal·lar Asciidoctor a FreeBSD, ens instal·larà unes llibreries de Ruby. Ho fem amb:

# pkg install rubygem-asciidoctor

He generat el document HTML5 a partir de quart.adoc amb:

asciidoctor -b html5 -a stylesheet=colony.css quart.adoc

artícles
20

Volem un Skatepark a Benicàssim

Imatge
Cos

Durant la calurosa setmana passada, vaig anar-me al llit a les 3h fent aquesta reivindicació del Club Skate Benicàssim amb web http://benicass.im. La web és un Drupal 8 mulitilingüe, amb un theme personalitzat, responsive i minimalista com a mi m'agraden. L'objectiu és organitzar una recollida de signatures online (sense usar el famós Change.org) i per tal d'impulsar una reivindicació molt digna ací a Benicàssim, que és la de tenir un Skatepark digne.

artícles
20

Esborrar manualment particions de dispositius USB a Windows

Imatge
Cos

Ací el truquet de la setmana, continuant amb les accions de format, creació i eliminació de particions als dispositius USB, per si tens problemes quan treballes amb tarjetes SD o MicroSD o USB amb càmares de fotos, o Raspberries Pi, o qualsevol altre gadget tecnològic, però en aquest article anem a veure com es fa des de Windows i manualment, sense l'aplicació gràfica de crear format i particions de discs.

Obrirem la consola i podem llistar les particions, esborrar-ne, crear, etc, amb les següents ordres. No vaig a explicar-ho, està tot més que clar.

artícles
20

Descarregar totes les dades de Dropbox al nostre ordinador

Imatge
Cos

Per motius diversos, vull descarregar-me tota la informació que tinc al meu Dropbox d'una manera còmoda. A FreeBSD existeix la utilitat dropbox_uploader.sh que funciona des de la terminal.

Una vegada el tinguem instal·lat i configurat (no vaig a mostrar aquesta part) podem llistar els nostres directoris i fitxers de dropbox:

artícles
20

Formatejant targetes MicroSD de la GoPro o Raspberry a FreeBSD

Imatge
Cos

En aquest article intentaré explicar breument els passos a seguir per tal de formatejar les targetes MicroSD quan tenim algun problema o si volem canviar el format.

Doncs bé, el primer pas que farem serà destruir totes les dades de la targeta MicroSD amb:


[root@201 /usr/home/joan]# dd if=/dev/zero of=/dev/da0 bs=2m count=1
1+0 records in
1+0 records out
2097152 bytes transferred in 2.504638 secs (837307 bytes/sec)
[root@201 /usr/home/joan]#

artícles
20
Subscriu-te a categoria-offtopic