Descarregar totes les dades de Dropbox al nostre ordinador

Image
Body

Per motius diversos, vull descarregar-me tota la informació que tinc al meu Dropbox d'una manera còmoda. A FreeBSD existeix la utilitat dropbox_uploader.sh que funciona des de la terminal.

Una vegada el tinguem instal·lat i configurat (no vaig a mostrar aquesta part) podem llistar els nostres directoris i fitxers de dropbox:

artícles
20

Formatejant targetes MicroSD de la GoPro o Raspberry a FreeBSD

Image
Body

En aquest article intentaré explicar breument els passos a seguir per tal de formatejar les targetes MicroSD quan tenim algun problema o si volem canviar el format.

Doncs bé, el primer pas que farem serà destruir totes les dades de la targeta MicroSD amb:


[root@201 /usr/home/joan]# dd if=/dev/zero of=/dev/da0 bs=2m count=1
1+0 records in
1+0 records out
2097152 bytes transferred in 2.504638 secs (837307 bytes/sec)
[root@201 /usr/home/joan]#

artícles
20

Exportar un certificat personal del magatzem de certificats de Windows amb la seua clau privada

Image
Body

Ací deixe un truquet que he conegut hui al treball. Es tracta d'una utilitat, baix la llicència BSD 2-clause, amb el qual pots exportar un certificat personal que hi ha instal·lat al magatzem de certificats al Windows Explorer però a més a més junt amb la seua clau privada, encara que quan el vam instal·lar ens vam oblidar de marcar l'opció de fer-ho exportable.

artícles
20

Activar OPcache a un servidor de 1&1 per accelerar la càrrega de les pàgines

Image
Body

Des de feia temps tenia açò pendent a la meua tasca de "coses a fer abans de morir", perquè a Drupal 8 ja es dóna per suposat que vas a configurar l'OPcache i Drupal sempre et mostra aquest avís a la part dels missatges de configuració. Doncs bé, avui era el dia.

artícles
20

Solventant l'error Resolving "403 Forbidden" al llistar els fitxers d'un directori

Image
Body

Me n'he adonat que quan volia llistar uns fitxers des del navegador, Nginx hem mostrava l'error "403 Forbidden" i no podia veure la informació. Això és perquè tenia configurat Nginx per a que m'execute sempre el fitxer índex "index.php" o "index.html".

A la meua Raspberry Pi 2, tinc la configuració del projecte principal que vull configurar a la ruta /usr/local/etc/nginx/conf.d/nuvolet.conf

artícles
20

Aprenent efectes amb G’MIC 1.6.9 i Elsamuko

Image
Body

Generalment, la gent dissenya amb productes privatius d'Adobe i, o una de dos: o són millonaris o estàn robant el programari a l'empresa Adobe. En canvi, el Programari Lliure sempre és un regal científic per a totes les persones, siguen treballadors, estudiants o aturats, ja que el programari té el codi obert per a que els experts puguen informar-se de què fa el seu software i que estiguen segurs que no té Malware, i al mateix temps sempre té preus asequibles per a totes les butxaques quan no és gratis directament.

artícles
20

Migració de la web a Drupal 8

Image
Body

Sincerament, tenia en ment trobar un ratet lliure per a fer la migració de totes les seccions i articles de la meua web personal a la última versió de Drupal 8, i ja està fet, absolutament totes les imatges i documents pdf han segut migrades.

Encara que possiblement faré algunes modificacions en el temps, perquè de moment he ficat en la majoria d'articles el símbol de la web per a que quede bé la maquetació de les Views.

artícles
20

Canviant des de la consola característiques dels camps de les taules a MySQL

Image
Body

Ahir vaig detectar que les contrasenyes dels usuaris de Klaku, amb SHA1 i un algoritme de cifrat propi, eren massa llargues, i necessitava ampliar les característiques del camp de les contrasenyes. Per això aquestos apunts d'ací baix per a canviar, des de la consola del terminal, alguns camps de les meues taules i les seues característiques.

La manera de renombrar el nom i les característiques d'un camp seria:


ALTER TABLE nom_de_la_taula CHANGE camp camp_canviar noves_propietats;

Tal com veieu a la captura del terminal, ho vaig fer amb:


ALTER TABLE uzanto CHANGE pasvorto pasvorto varchar(200);

Si vullguerem afegir una columna que siga la clau primària:


ALTER TABLE nom_de_la_taula ADD PRIMARY KEY(nom_columna);

Si vullguerem que una taula numèrica tinga un valor autoincremental a partir del número 390 (per exemple) seria:


ALTER TABLE nom_de_la_taula AUTO_INCREMENT=390;

Si volem canviar el nom i el tipus de data d'una columna (el primer exemple que he mostrat):


ALTER TABLE nom_de_la_taula CHANGE nom_antic_columna nom_nou_columna VARCHAR(20);

artícles
20
Subscribe to categoria-offtopic