Amagant el filtre de Mantis per defecte i per a tots els usuaris

filtre d'opcions de Mantis Bug Tracker

Ahir vam configurar el Mantis Bug Tracker que tenim a la feina per a que, per defecte, sempre amague el filtre de les cerques, per a tots els usuaris, els ja existents i els nous, i encara que un usuari l'active, una vegada torne a entrar es tornarà a veure amagat i l'haurà d'activar manualment.

Al GitHub vam veure que un desenvolupador publica unes línies que ens solventen aquesta funcionalitat: https://github.com/vboctor/mantisbt/blob/e29df5edcc806cb4ba9418bbedfd1d…

Per defecte, al fitxer /core/collapse_api.php veiem el següent:


if( !is_null( $t_token ) ) {
$t_data = unserialize( $t_token );
} else {
$t_data = array();
}

I nomès cal afegir part d'eixe codi de GitHub (nota: hem comentat la comprovació inicial per a que, sempre per defecte, ens amage el filtre d'opcions), i ens queda de la següent manera:


// SEMPRE DEIXEM EL FILTRE D'OPCIONS TANCAT
//-----------------------------------------
//if (!is_null($t_token)){
// $t_data = json_decode($t_token,true);
//} else {
$t_data = array();
$t_data['filter'] = false;
//}

Finalment, sempre que un usuari accedisca al Mantis veurà el següent:

filtre d'opcions de Mantis Bug Tracker