Clean URLs / URLs netes de Drupal a l'Apache amb FreeBSD

Clean URLs / URLs netes de Drupal a l'Apache amb FreeBSD

Ja siga si tens un únic lloc web o tens una configuració de virtual hosts a l'Apache (versió 2.4, en el meu cas), per a tenir les URLs netes cal activar el mod_rewrite de l'Apache.

Editarem /usr/local/etc/apache24/httpd.conf i descomentem:


LoadModule rewrite_module libexec/apache24/mod_rewrite.so

Reiniciem el servei de l'Apache, i ja pots configurar les URLs netes des de Drupal.