Funció de PHP que acurta simplement el domini d'una adreça determinada

A la web de Klaku, tinc la funcionalitat just baix de la notícia que mostra el host des d'on ve la notícia. Per exemple, si la notícia té una adreça llarga tipo "vilaweb.cat/seccio/cultura/pep-botifarra-tocara-dema", jo el que vull mostrar es: Font --> vilaweb.cat.

Aleshores, amb la funció preg_match podem abreviar tota una url llarga i, fins i tot, ja siga aquesta http o https:

preg_match("/^(https?:\/\/)?([^\/]+)/i",$myrow['ligilo'], $coin);
$nombre_host_fuente_noticia = $coin[2];
?>

Adreso: