Esborrar al vol totes les taules d'una base de dades MySQL

La millor manera que he trobat és aquesta:


admsepam@aula:~$ mysqldump -h lindesql.dipcas.es -u USUARI -p --no-data NOM_BBDD | grep ^DROP > drop.sql
Enter password:
admsepam@aula:~$ mysql -h lindesql.dipcas.es -u USUSARI -p NOM_BBDD Enter password:
admsepam@aula:~$ rm drop.sql