Recursos per a la seguretat

Curs seguretat informàtica i defensa de la privacitat a internet
En aquest article vull anar catalogant algunes utilitats, trucs, webs, utilitats i coses sobre seguretat i privacitat a la xarxa Internet a partir d'una jornada formativa sobre aquestes qüestions:

- Què? Curs sobre privacitat a internet, seguretat i Programari Lliure.
- Nivell? de 1 a 10, un 5.
- Duració? 8 hores.
- Perfil de l'alumnat? Gent interessada en la seguretat informàtica.

És possible que durant les pròximes setmanes puga afegir nous recursos. Aquesta informació la farem servir al curs de seguretat informàtica i privacitat que hem fet a València el dia 21 de novembre de 2015. Moltes gràcies als amics del Racó de la Corbella i molts ànims per a aprendre més i més cada dia en aquest fascinant món virtual que anomenem Internet.

CIFRATGE D'INFORMACIÓ DES DEL NAVEGADOR

Captura de FireCrypt:

CIFRATGE D'INFORMACIÓ AMB GPG

ALGUNS RECURSOS

XARXA TOR

SISTEMES OPERATIUS LLIURES I SEGURS

CLIENTS DE CORREU ELECTRÒNIC AMB GPG

- Mozilla thunderbird
- 2 extensions de Thunderbird: Enigmail i Torbirdy
- Claws
- Mutt

ALGUNES NOTÍCIES QUE ET MOTIVEN A TENIR SEGURETAT

- El inquietante caso del Ministro del Interior y su foto oficial con la contraseña «123456» en un post-it
- Seguridad online: ¿necesitas cambiar tus hábitos?

UTILITATS DE MINERIA DE DADES
- http://flocker.outliers.es/run
- Gephi, per creació de gràfiques i estadístiques.