Configurar TexMaker per a crear documents amb UTF8 i les lletres de l'esperanto

Latex amb UTF8 i les lletres amb barret de l'esperanto
Avui necessitava fer una xicoteta presentació de la llengua internacional esperanto per a un taller de sis hores que farem a Benicàssim, i m'he configurat TexMaker a Windows 7 amb support per a UTF8 i que compile les lletres amb barret de l'esperanto.


\documentclass[11pt]{article}
%Gummi|063|=)
\usepackage{fontspec}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[esperanto, spanish]{babel}

I compil·lem com a XeLaTeX. I això és tot!