Personalitzant alguns titulars i camps de Mantis Bug Tracker

llengües al Mantis Bug Tracker

A Mantis Bug Tracker, la llengua es configura al fitxer config_defaults_inc.php.

Però a més a més, si volem personalitzar alguns titulars o camps de Mantis Bug Tracker, podem fer-ho molt fàcilment des del directori ./lang i nomès caldrà editar el fitxer que tenim configurat per a la nostra llengua i anar editant les variables amb el format:


$s_tag_history_attached = 'Etiqueta Adjuntada';
$s_tag_history_detached = 'Etiqueta Separada';
$s_tag_history_renamed = 'Etiqueta Renombrada';