Executant una ordre del sistema operatiu des d'un script Pyhton

Molt semblant a l'article anterior, on es pot veure com executar Lynx com a ordre dins d'un script python, acĂ­ deixe un altre exemple d'executar una ordre del sistema en el que estiguem treballant, un Red Hat Fedora, al meu cas, on envie un correu de proves amb l'ordre mail:


import os
cmd = os.popen("echo 'bla' | mail -s subject bla@bla.com")
enviem = cmd.read()
cmd.close()
print enviem