Un script que em diu la informació bàsica que em cal per als equips de la meua feina

I ací el codi del dia, un script que vaig fer el dilluns per als equips amb Windows de la feina, perquè sempre em cal saber aquestes dades en multitud d'ordinadors, aproximadament 300 ordinadors amb distintes versions de Windows, Java, etc.


#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
#

import platform, subprocess, socket, getpass, sys, os
from urllib2 import urlopen

# Quin sistema operatiu? Quina versió del sistema? Quina xarxa?
#

print
print 'Nombre de Usuario :', getpass.getuser()
print 'Sistema :', platform.system()
print 'Version :', platform.version()
process = os.popen('wmic memorychip get capacity')
result = process.read()
process.close()
totalMem = 0
for m in result.split(" \r\n")[1:-1]:
totalMem += int(m)
print 'Memoria RAM total :', totalMem / (1024**3), 'Gigas'
print 'Nombre de la red :', platform.node()
print 'IP local :', str(([ip for ip in socket.gethostbyname_ex(socket.gethostname())[2] if not ip.startswith("127.")][:1])).replace("['", "").replace("']", "")

print 'IP publica :', urlopen('http://ip.42.pl/raw').read()
print
print 'La version de Java es: '
sp = subprocess.Popen(["java", "-version"], stdout=subprocess.PIPE, stderr=subprocess.PIPE)
print sp.communicate()
print sp.wait()
print