Distintes maneres de configurar la xarxa a la Raspberry amb FreeBSD

Jo tinc dues Raspberry Pi 2 amb FreeBSD 10.2, i ací et deixe la configuració per a la xarxa, que pot ser de tres tipus: una xarxa amb IP dinàmica que li demanem al router amb DHCP, una IP estàtica on sempre controlarem la IP de la Raspberry i finalment amb Wifi.

Per a saber quina interfície de xarxa tenim, farem ifconfig, en el meu cas és la ue0. I ara, simplement configurem el fitxer /etc/rc.conf i li direm:

Per a una IP estàtica:

ifconfig_em0="inet 192.168.1.5 netmask 255.255.255.0"
defaultrouter="192.168.1.1"

Per a una IP dinàmica:

ifconfig_DEFAULT="DHCP"

Per a una IP dinàmica via Wifi:


wlans_urtwn0="wlan0"
ifconfig_wlan0="WPA DHCP"