Escoltar CDs i DVDs d'àudio a FreeBSD

Avui havia ficat un CD que tenia per casa antic d'una banda que m'agraden molt i no podia per problemes de permís a /dev/cd0 amb l'aplicació VLC.

Per a donar-li permissos correctament, caldrà tenir a /etc/rc.conf:


devfs_system_ruleset="devfsrules_common"

Al fitxer /etc/devfs.conf haurem d'afegir:


# Allow operator group to access CD/DVD
own /dev/acd0 root:operator
perm /dev/acd0 0660
own /dev/acd1 root:operator
perm /dev/acd1 0660
own /dev/cd0 root:operator
perm /dev/cd0 0660
own /dev/cd1 root:operator
perm /dev/cd1 0660

I també a /etc/devfs.rules:


add path 'acd[0-9]*' mode 0660 group operator
add path 'cd[0-9]*' mode 0660 group operator

I, encara que ja ho tenia per a l'automuntatge de les fotos de la meua càmera Canon 1100D, finalment també cal afegir a /boot/loader.conf:


fuse_load="YES"