I després de la instal·lació d'OpenBSD 5.9, què?

En aquest article no vaig a explicar les configuracions dels dispositius USB, o de la impressora o scanner, o altres coses, nomès com fer que pugues començar a instal·lar coses al teu OpenBSD 5.9 que acabes d'instal·lar.

Aleshores, per a començar jo em configuraré el repositori d'aplicacions amb el servidor http://ftp.bytemine.net/pub/OpenBSD/5.9/packages i la meua arquitectura, i386, però podeu fer servir qualsevol dels mirrors d'OpenBSD que veureu al llistat de la web oficial http://www.openbsd.org/ftp.html.

Primer em descarregue la utilitat wget amb:


# pkg_add -i -v http://ftp.bytemine.net/pub/OpenBSD/5.9/packages/i386/wget-1.16.3p0.tgz
Update candidates: quirks-2.197 -> quirks-2.197
quirks-2.197 signed on 2016-02-24T23:26:39Z
wget-1.16.3p0:libiconv-1.14p3: ok
wget-1.16.3p0:gettext-0.19.7: ok
wget-1.16.3p0:libidn-1.32: ok
wget-1.16.3p0:libunistring-0.9.6: ok
wget-1.16.3p0:libpsl-0.7.1p1: ok
wget-1.16.3p0:pcre-8.38: ok
wget-1.16.3p0: ok
Extracted 15289299 from 15292440
#

I una vegada ja tenim el wget em descarregaré el índex de tots els paquets (http://ftp.bytemine.net/pub/OpenBSD/5.9/packages/i386/index.txt) i així ja puc saber el nom d'un paquet concret o fer cerques amb fgrep:


# wget http://ftp.bytemine.net/pub/OpenBSD/5.9/packages/i386/index.txt
--2016-05-09 22:11:20-- http://ftp.bytemine.net/pub/OpenBSD/5.9/packages/i386/index.txt
Resolving ftp.bytemine.net (ftp.bytemine.net)... 91.212.95.133
Connecting to ftp.bytemine.net (ftp.bytemine.net)|91.212.95.133|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 706376 (690K) [text/plain]
Saving to: 'index.txt'

index.txt 100%[============================================================>] 689.82K 722KB/s in 1.0s

2016-05-09 22:11:22 (722 KB/s) - 'index.txt' saved [706376/706376]

Ara bé, per a tenir-ho tot millor muntat fiquem el servidor com a valor de la variable d'entorn PKG_PATH:


# export PKG_PATH=http://ftp.bytemine.net/pub/OpenBSD/5.9/packages/i386/

D'aquesta manera, ja podem fer instal·lacions sense dir-li tot el nom del servidor:


# pkg_add mpg123
quirks-2.197 signed on 2016-02-24T23:26:39Z
mpg123-1.22.4:libltdl-2.4.2p1: ok
mpg123-1.22.4: ok
#

Afegim aquest export al fitxer del nostre home .profile i al reiniciar ja ens carrega a PKG_PATH el nom del servidor d'aplicacions.

Espere que et servisca aquest article i que tingues bones experiències amb OpenBSD 5.9.