Monitorització dels logs a un sistema FreeBSD

És molt important, si ets un sysadmin, mantenir un seguiment de logs en diverses aplicacions o serveis de les teues màquines. Jo a casa tinc 2 Raspberry Pi amb diversos serveis, i m'agrada controlar els logs per a evitar problemes posteriors, pujades de memòria, errors a Nginx, etc...

A FreeBSD hi han maneres de monitoritzar logs distintes a GNU/linux, que principalment els agafava amb tail -f i em mostraba els logs en temps real de l'Apache. Que conste en acta que a hores d'ara continue fent servir tail.

Però ací, et deixe algunes altres aplicacions vàries de logs:


mtail
colortail

O monitoritzar un log cada 5 segons:


cmdwatch -n 5 /var/log/NOM_DEL_LOG

Com altres articles de recursos, aniré ampliant l'article conforme vaja fent averiguacions vàries relacionades amb la monitorització de logs d'un sistema FreeBSD.

Enllaços interessants:

- http://serverfault.com/questions/132482/watching-a-log-on-freebsd-vs-li…