Muntant llapis USB a FreeBSD

Avui volia explicar com vaig fer el muntatge dels dos llapis USB que vaig ficar a la Raspberry Pi per a enmagatzemar els fitxers al sistema NAS. Doncs bé, primer de tot insertem els drives USBs a la Raspberry Pi i mirem a veure quins dispositius detecta:


root@raspberry-pi:/usr/home/joan # ls /dev/da*
/dev/da0 /dev/da0s1 /dev/da1 /dev/da1s1

Formatejarem el llapis nº1, en format FAT32:


root@raspberry-pi:~ # newfs_msdos -F32 /dev/da0s1
/dev/da0s1: 30300992 sectors in 473453 FAT32 clusters (32768 bytes/cluster)
BytesPerSec=512 SecPerClust=64 ResSectors=32 FATs=2 Media=0xf0 SecPerTrack=63 Heads=255 HiddenSecs=0 HugeSectors=30308481 FATsecs=3699 RootCluster=2 FSInfo=1 Backup=2

I ara formatejarem el llapis nº2 també en FAT32:


root@raspberry-pi:~ # newfs_msdos -F32 /dev/da1s1
/dev/da1s1: 30300992 sectors in 473453 FAT32 clusters (32768 bytes/cluster)
BytesPerSec=512 SecPerClust=64 ResSectors=32 FATs=2 Media=0xf0 SecPerTrack=63 Heads=255 HiddenSecs=0 HugeSectors=30308481 FATsecs=3699 RootCluster=2 FSInfo=1 Backup=2

Si volem veure el format del nostre USB, farem el següent:

# gpart show /dev/da0

Ara creem dos directoris dins de /mnt i muntem els dos llapis USB:


root@raspberry-pi:~ # mkdir /mnt/llapis1
root@raspberry-pi:~ # mkdir /mnt/llapis2
root@raspberry-pi:~ # mount -t msdosfs -o large /dev/da0s1 /mnt/llapis1
root@raspberry-pi:~ # mount -t msdosfs -o large /dev/da1s1 /mnt/llapis2

Si els teus llapis tenen format NTFS, podem fer-ho amb l'ordre ntfs-3g com el següent exemple:


ntfs-3g /dev/da0 /mnt/

Finalment, i encara sense tenir informació dins dels llapis USB, anem a mirar la capacitat dels distints filesystems:


root@raspberry-pi:/mnt/llapis1 # df -h
Filesystem Size Used Avail Capacity Mounted on
/dev/mmcsd0s2a 14G 2.4G 11G 18% /
devfs 1.0K 1.0K 0B 100% /dev
/dev/mmcsd0s1 17M 3.5M 13M 20% /boot/msdos
/dev/md0 29M 32K 26M 0% /tmp
/dev/md1 14M 56K 13M 0% /var/log
/dev/md2 4.4M 8.0K 4.0M 0% /var/tmp
/dev/da0s1 14G 96K 14G 0% /mnt/llapis1
/dev/da1s1 14G 96K 14G 0% /mnt/llapis2
root@raspberry-pi:/mnt/llapis1 #

I aixó és tot.

MUNTAR ELS DOS LLAPIS USB DES DE L'ARRANC DE FREEBSD

Ara ja, nomès ens cal afegir els dos punts de muntatge al fitxer /etc/fstab per a que FreeBSD els munte durant l'arranc. I quedaria així:


# Muntant els meus dos llapis USB
/dev/da0s1 /mnt/llapis1 msdosfs rw,noatime 0 0
/dev/da1s1 /mnt/llapis2 msdosfs rw,noatime 0 0

Ara ja pots reiniciar el sistema sempre que vullgues, ja que tindràs perfectament configurat el teu servidor (en aquest cas la Raspberry Pi) amb els dos discs externs.

Espere que aquest article et siga d'alguna utilitat i t'anime també a tu a compartir experiències.