Alguns menuts canvis al Mantis per a fer-ho més minimalista i clar

Ací m'apunte alguns canvis diversos que hem fet als CSS per a la façana de les estadístiques actuals, des del fitxer css/default.css i tocant:


table.width100 { width: 100%; border: solid 1px #dcdcdc; }

Ací alguns canvis CSS a la taula del login principal:


table.width50 { width: 50%; border: solid 1px #dcdcdc; }

Ocultant, des dels CSS, l'hora completa, que apareix damunt del menú principal, al centre de la pantalla:


td.login-info-middle { display: none; }

Deshabilitar opció "Mi vista" del menú principal
Fitxer html_api.php, on diu:


# My View
#$t_menu_options[] = '' ) . lang_get( 'my_view_link' ) . '';

Canvis estètics del CSS al menú principal:


td.menu
{
text-transform: uppercase;
background-color: #fff;
}

Deshabilitem el logo de Mantis (el del treball, dipcas) novament al peu de la pàgina, perquè com ja es mostra a la capçalera, és redundant que també es mostre al peu.

Editem el fitxer html_api.html i ocultem la línea:


echo '';
echo '
Powered by Mantis Bugtracker';
echo '

', "\n";
}

Fem la font de totes les incidències, una miqueta més menuda per a que es visualitzen més clarament:


#buglist td, #buglist tr, #buglist a, #buglist td.center, #buglist span.bold { font-size: 95%; }

Per a deshabilitar que pugues ordenar les columnes (la de actualitzat), editarem el fitxer view_all_inc.php:


# MODIFICACIO SEPAM
# comentem la seguent linia per a que Mantis no ens ordene (o no ens deixe l'opcio d'ordenar) cronologicament
# es incidencies. D'aquesta manera aniran eixint de mes noves a mes antigues.
#list( $t_sort, ) = explode( ',', $t_filter['sort'] );

Ocultem les últimes incidències que hem visitat de la portada principal (normalment apareix baix del menú) editant el fitxer view_all_bug_page.php i comentant:


#print_recently_visited();

Ara anem a amagar alguns camps de dins d'una incidència: la severitat, la reprodubili

Comença al fitxer bug_view_inc.php on diu:


#
# Priority, Severity, Reproducibility
#

Aleshores, el que farem serà amagar els resultats en PHP que van pintant la taula superior de quan entrem dins d'una incidència.