Compartir sessions i pantalles Tmux a diferents ordinadors

Compartir sessions i pantalles Tmux a diferents ordinadors

Fa un temps, vaig publicar aquest article Alguns apunts de tmux, un bon multiplexor de consola i afegisc un truquet nou, a modo de recordatori, molt útil per a mi.

Al igual que amb screen, podem mantenir serveis i processos a una màquina Unix sense necessitat d'estar davant. Podem tancar la sessió i fins i tot el nostre ordinador, i des d'un altre ordinador recuperar la sessió tmux i continuaran els processos corrent.

Eixirem de la nostra sessió Tmux amb:


ctrl+b d

Després, a un altre equip on ens connectarem via SSH, podem veure les sessions que tenim obertes al servidor amb:


tmux list-sessions

Per a recuperar una sessió de Tmux fem:


tmux a

Però si tenim vàries sessions i volem recuperar la número 0, per exemple, fariem:


tmux attach -t 0