Solventant l'error Resolving "403 Forbidden" al llistar els fitxers d'un directori

Solventant l'error Resolving "403 Forbidden" al llistar els fitxers d'un directori

Me n'he adonat que quan volia llistar uns fitxers des del navegador, Nginx hem mostrava l'error "403 Forbidden" i no podia veure la informació. Això és perquè tenia configurat Nginx per a que m'execute sempre el fitxer índex "index.php" o "index.html".

A la meua Raspberry Pi 2, tinc la configuració del projecte principal que vull configurar a la ruta /usr/local/etc/nginx/conf.d/nuvolet.conf

Lo únic que cal fer és afegir les línies autoindex on; i autoindex exact size off; a la configuració, just dins del block on tinc el location /:


location / {
index index.php;
autoindex on;
autoindex_exact_size off;
}

Finalment, donem permisos 755 al directori:


chmod 755 /var/www/nuvolet/captures/