Formatejar un disc dur SATA i donar-li format UFS2

Formatejar un disc dur SATA i donar-li format UFS2

Esborrem totes les dades i particions del disc dur /dev/da0. Açò esborrarà amb zeros els primers 128 MB d'informació del disc.


dd if=/dev/zero of=/dev/da0 bs=1m count=128

Ara anem a donar-li format UFS2 al disc SATA. Li direm el nom discodurUSB


# newfs -L discodurUSB -O2 -U -m 6 /dev/da0

Això ens crearà un dispositiu amb eixe nom d'etiqueta 'discodurUSB" /dev/ufs. I aleshores, el podem muntar amb:


# mount /dev/ufs/discodurUSB /mnt/discdur1/

Fàcil, eh? Per defecte, els sistemes de fitxers de FreeBSD diuen que el propietari és nomès el root. Com jo vull canviar el propietari, faré:


chown www /mnt/discdur1