Block de les categories de la meua web personal

Block de les categories de la meua web personal

Bones, doncs ací un recordatori de l'HTML 5 i el CSS3 que faig servir al block de les categories de la meua web personal, on faig la part del disseny del frontend amb Bootstrap. Per altra banda, la segona part la faig des de twig al fitxer /themes/drupal8_zymphonies_theme/templates/layout/page.html.twig on, canvie la classe del div on estem per a, des del CSS que veuràs baix d'aquest article, pintar-ho de color griset.

Doncs bé, el codi de l'HTML5 del block és:


I l'estil és simplement el següent:

/* --------------------------------------------------------------------------- */
/* Block de les categories */
/* --------------------------------------------------------------------------- */
#block-categories .list-group a.disabled {font-size: 1.7em; font-weight: bold; }
#block-categories .list-group {margin: 0;}
#block-categories a {margin: 0 0 -25px 0;}
.categoria_unix .activadaunix {background: #f5f5f5; margin:0; }
.categoria_gnulinux .activadagnulinux {background: #f5f5f5; margin: 0;}
.categoria_android .activadaandroid {background: #f5f5f5; }
.categoria_drupal .activadadrupal {background: #f5f5f5; }
.categoria_xhtml .activadaxhtml {background: #f5f5f5; }
.categoria_python .activadapython {background: #f5f5f5; }
.categoria_altres .activadaaltres {background: #f5f5f5; }

Esborre caches de Drupal amb:

mysql> TRUNCATE cache_render;
Query OK, 0 rows affected (0.13 sec)

mysql> TRUNCATE cache_menu;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> TRUNCATE cache_entity;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> TRUNCATE cache_dynamic_page_cache;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> TRUNCATE cache_discovery;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> TRUNCATE cache_default;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> TRUNCATE cache_data;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> TRUNCATE cache_container;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

mysql> TRUNCATE cache_config;
Query OK, 0 rows affected (0.04 sec)

I aixo és tot.