Screencast a OpenBSD / Captures de pantalla en format video

Screencast a OpenBSD / Captures de pantalla en format video

Ja feia temps que volia publicar un article com aquest, però no trobava el moment per diversos motius, però ara, durant el mes d'agost on estem tots patint el 'caloret faller' (Rita dixit) és un bon moment per a investigar i reprendre coses del passat. I és que, publicar una captura de pantalla o captura de terminal és una xulada.

I res, simplement comentar que a FreeBSD tenim una utilitat molt fàcil d'utilitzar per a aquestes tasques, el programari recordmydesktop funciona molt bé, però a OpenBSD no existeix, i aleshores farem servir el programari ffmpeg

Podem fer videocaptures (screencast) de tota la pantalla amb:

ffmpeg -f x11grab -r 12 -s 1366x768 -i $DISPLAY -c:v libx264 -preset ultrafast VIDEO_1.mkv

Podem saber la nostra resolució amb xandr.

En canvi, si volem fer un videocaptura nomes d'una terminal o d'una pantalla, necessitem primer saber la localització i la grandària de la finestra o terminal que volem capturar. Això ho podem averiguar amb xwininfo amb:

$ xwininfo | grep -e Width -e Height -e Absolute
Absolute upper-left X: 63
Absolute upper-left Y: 133
Width: 611
Height: 377

I ara, agafant els parametres aquestos, executem l'ffmpeg:

ffmpeg -f x11grab -r 12 -s 611x377 -i :0.0+63,133 -c:v libx264 -preset ultrafast VIDEO_2.mkv

Espere que trobes útil aquest article, i que et motive a compartir els teus trucs i coneixements i experiments amb el Programari Lliure. La Comunitat del Programari Lliure et necessita! :-)