Wifi a la Raspberry Pi 2 amb FreeBSD

Wifi a la Raspberry Pi amb FreeBSD

Fa temps vaig comprar un xicotet adaptador Wifi TP-LINK TL-WN725N que pots connectar fàcilment a qualsevol ordinador, i que evidentment funciona molt requetebé a la Raspberry perquè no ocupa molt d'espai, nomès un dels quatre ports USB d'aquesta maquineta.

Quan el fique, el sistema FreeBSD em detecta una "urtwn0" i, per defecte, no m'el detecta ni funciona ni res.

Lo primer que farem serà afegir a /boot/loader.conf:


legal.realtek.license_ack=1
if_urtwn_load="YES"

I ara reiniciem.
Una vegada tornem a estar en el sistema amb l'usuari root, veurem que si executem l'ordre ifconfig continua sense detectar-la. Aleshores, ens caldrà crear la connexió entre "urtwn0" i la wlan0 amb:


ifconfig wlan0 create wlandev urtwn0

A continuació, afegirem aquestes dues línies a /etc/rc.conf per a que active la wifi al inici del sistema fent un DHCP:


wlans_urtwn0="wlan0"
ifconfig_wlan0="WPA DHCP"

Podem buscar les xarxes Wifi amb:


ifconfig wlan0 up scan

Finalment, editarem /etc/wpa_supplicant.conf per a configurar la connexió al router:


network={
ssid="your_ssid"
psk="your_password"
}

I ja ho tenim. Ara podem deixar les nostres maquinetes Raspberry a qualsevol lloc de l'oficina o de casa. Comença the internet of things, no?

Fins ara, el meu nuvolet domèstic que tinc a casa amb una Raspberry i FreeBSD per a processador ARM el tenia amb cable ethernet, ara ja toca ficar-lo sense cable :-)

El rendiment és sobresalient, a dia 5 de gener, la Raspberry ja té uns quans dies desperta:


$ uptime
9:48AM up 32 days, 15:20, 1 users, load averages: 0.03, 0.04, 0.00
$

Com diuen en la llengua de Shakespeare, Happy hacking.