Actualment aquest article encara no té una imatge principal Script Python per omplir reserves, oficines i llibres al Padró d'habitants
I ací el mateix script que amb PHP però fet amb Python per omplir automàticament molts camps al Padró d'Habitants de la Diputació de Castelló: #!/usr/bin/pyhton import MySQLdb db=MySQLdb.…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Enllaços python
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Programa simple que llista els codis dels Instittut Nacional d'Estadística dels municipis de Castelló
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Tab completion al Python
Esto es curioso, en python tambien puedes autocompletar con el tab, para poder hacerlo cargar los siguientes modulos: >>> import rlcompleter >>> import readline >>…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Programa amb GUI python agenda
La meua primera agenda amb Python. Un poc estúpida de moment, hehe.. però funciona, que és lo important :-) #!/usr/bin/python #comencem el tema... :-D import MySQLdb from Tkinter import…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Programa python agenda
Aquesta és l'agenda en modo consola :-) #!/usr/bin/pyhton import MySQLdb print '\nLA PYTHONAGENDA, EN LA CONSOLA' print '--------------------------------' nom = raw_input('El teu nom: ')…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Finestres emergents al Python
Actualment aquest article encara no té una imatge principal El camp TextCtrl
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Tancar finestres amb Python
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Llegir un fitxer amb python
Un exemple bàsic: print file('/home/ftp/fitxeret.txt').read()