Actualment aquest article encara no té una imatge principal Tancar finestres amb Python
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Llegir un fitxer amb python
Un exemple bàsic: print file('/home/ftp/fitxeret.txt').read()
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Escriure en un fitxer "Hola Món"
Un bon exemple: f=open('./prova.txt', 'w') f.write(’Primera linea\n’) f.write(’Segona linea\n’) f.write(’HOLA MON, aquesta es la tercera linea!!!!!\n’) f.close()