Actualment aquest article encara no té una imatge principal IP estática a OpenBSD a VMWARE
De moment no em funciona el /etc/hostname.wi0 i al reiniciar el servidor "OpenD" agafa la IP correcta però no fa pings. La situació actual és afegir "dhcp" al fitxer /etc/hostname.wi0 i…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Sudo error, is mode 0777, should be 0440
Si has fet un "chmod 777 /etc/sudoers" a Ubuntu, veuràs el següent error: joan@ubuntu:/home/usuario$ sudo rm /etc/sudoers sudo: /etc/sudoers is mode 0777, should be 0440 sudo: no valid…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Ja està ací OpenBSD 5.0
El dia 1 de novembre es va publicar la nova release 5.0 ("por el culo te la hinco") del sistema operatiu lliure OpenBSD. Entra a la web del projecte per a veure els canvis i millores d'…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Registrant el meu nick al IRC del Freenode amb IRSSI
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Resum del virtualhost domèstic amb apachectl
Un recordatori de la directiva dels Virtual Host amb l'OpenBSD 4.9 # # If you want to use name-based virtual hosts you need to define at # least one IP address (and port number) for…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Apunts OpenBSD a casa
Tinc un OpenBSD al portàtil Dell i a una màquina virtual amb VirtualMachine. VirtualMachine OpenBSD interface em0 Vaig a instal·lar la shell BASH amb: # pkg_add -v ftp://ftp.openbsd.org/…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Wifi a OpenBSD 4.9
Después de tener controlador completo puede buscar redes inalámbricas cercanas con sudo ifconfig rum0 scan remplazando rum0 por la interfaz de su tarjeta. Verá un listado de redes…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Iniciant el DHCP Client a l'arranc de OpenBSD 4.9
La meua tarjeta és la xl0, aleshores nomès caldrà ficar: # echo dhcp > /etc/hostname.xl0 També, per a fer-ho manual, es pot fer: dhclient xl0
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Configurant sites de l'Apache i del Tomcat per l'AE
Al servidor eadmin tenim la configuració dels subdominis al fitxer de l'Apache i dels distints sites de l'OpenCMS. Al httpd.conf ho tenim a partir de la línea 996: * regsepam.*.es * gse.*.…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Creant certificat CSR de servidor
El certificat es genera amb la següent ordre: [root@eadmin ver2]# openssl req -new -nodes -keyout eadmin.key -out server.csr Generating a 1024 bit RSA private key…