Actualment aquest article encara no té una imatge principal Reemplazar al vuelo un texto o un string en muchos archivos
Para reemplazar un texto o string cada vez que aparezca en los archivos de texto (txt): # find /la/ruta/de/tu/directorio "*.txt" | xargs perl -pi -e 's/texto/reemplazo/g' Por ejemplo, si…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Como montar un servidor de bases de datos MySQL en OpenBSD
Además de porque es ordenado, robusto y seguro, si requieres un servidor de bases de datos MySQL para tus proyectos, OpenBSD es un buen sistema operativo a tener en cuenta. Aquí a…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Molt de temps de resposta al fer SSH contra un servidor BSD
Problablement, si experimentes molt de temps d'espera al fer un ssh contra el teu servidor Unix BSD es per alguna resolució dels DNS. Afegeix el següent al fitxer /etc/ssh/sshd_config:…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Reemplaçant una mateixa cadena de text a múltiples arxius
Ací fique un truc per a sistemes Unix. find /la_teua_ruta/*.#3 | xargs perl -pi -e ‘s/#2/#1/g’ El que fa aquest script és el següent: #3 = Extensió dels arxius als que vols accedir #2 =…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Muntant partició GNU/Linux des de Mac per a fer còpies de seguretat
Actualment aquest article encara no té una imatge principal IP estática a OpenBSD a VMWARE
De moment no em funciona el /etc/hostname.wi0 i al reiniciar el servidor "OpenD" agafa la IP correcta però no fa pings. La situació actual és afegir "dhcp" al fitxer /etc/hostname.wi0 i…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Sudo error, is mode 0777, should be 0440
Si has fet un "chmod 777 /etc/sudoers" a Ubuntu, veuràs el següent error: joan@ubuntu:/home/usuario$ sudo rm /etc/sudoers sudo: /etc/sudoers is mode 0777, should be 0440 sudo: no valid…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Ja està ací OpenBSD 5.0
El dia 1 de novembre es va publicar la nova release 5.0 ("por el culo te la hinco") del sistema operatiu lliure OpenBSD. Entra a la web del projecte per a veure els canvis i millores d'…
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Registrant el meu nick al IRC del Freenode amb IRSSI
Actualment aquest article encara no té una imatge principal Resum del virtualhost domèstic amb apachectl
Un recordatori de la directiva dels Virtual Host amb l'OpenBSD 4.9 # # If you want to use name-based virtual hosts you need to define at # least one IP address (and port number) for…