Web en vàries llengües

Ací un exemple molt bàsic per si estas fent una plana web, un projecte, una protesta a internet... i t'agradaria fer-la en diferents idiomes:


switch($llengua){
case '1': include("catala.html"); break;
case '2': include("esperanto.html"); break;
case '3': include("frances.html"); break;
case '4': include("italia.html"); break;

default: include("catala.html"); break; }

?>

I ara, has d'especificar al teu fitxer HTML si és index.php?llengua=1 o index.php?llengua=2, etc...